Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 07/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2021 (6 consecutive numbers)
81.00 €
73.00
81.00 €
73.00
From number:
Annual subscription 2021 (12 consecutive numbers)
162.00 €
121.00
174.00 €
121.00
From number:
W numerze:

Rajmund K. Szulc

Szkoła Główna Handlowa Wolność usług. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku wewnętrznym UE (cz. II)

Gabriele Puotkalyte

Uniwersytet Łódzki Charakterystyczne cechy leasingu w prawie gospodarczym Polski i Litwy

Beata Janiszewska

Uniwersytet Warszawski Uwagi o potrąceniu wierzytelności w postępowaniu nakazowym

Konsultacje

Robert Jastrzębski

Uniwersytet Warszawski Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (część I)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sędzia Sądu Najwyższego Przesłanki powstania autorskiego prawa zależnego
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €