Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 08/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
88.00 €
79.00
88.00 €
79.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
175.00 €
131.00
189.00 €
131.00
From number:
W numerze:

Łukasz Zamojski

Uniwersytet Śląski Badanie przedmiotu działalności spółki przez sąd rejestrowy

Konsultacje

Robert Jastrzębski

Uniwersytet Warszawski Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce (część II)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
I. Wysokość zadatku
II. Wysokość kary umownej

Prawo własności intelektualnej

Jan Błeszyński

Uniwersytet Warszawski Komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. Akt SK40/04) w sprawie zgodności z Konstytucją RP art. 108 ust.3, w związku z art. 109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €