Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 09/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
83.00 €
75.00
83.00 €
75.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
166.00 €
125.00
179.00 €
125.00
From number:
W numerze:

Adam Karolak

Uniwersytet Łódzki Czynności prawne "z samym sobą" w jednoosobowej spółce z o.o.

Anna Stemplewska

Uniwersytet Sląski Wspólnoty mieszkaniowe a Prawo zamówień publicznych

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Zgoda uprawnionego na ujawnienie przez prasę okoliczności z życia prywatnego

Konsultacje

Mirosława Rutkowska

Narodowy Bank Polski Czy hipoteka jest idealną formą zabezpieczenia wierzytelności? Bariery w zabezpieczeniach hipotecznych

Recenzja

Jan Boć

Uniwersytet Wrocławski Działania państwa w odniesieniu do sektorów infrastrukturalnych(Marek Szydło, Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Sąd Najwyższy Odpowiedzialność członków zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s h.. (art. 298 k.h.)
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €