Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Wraszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
84.00 €
76.00
84.00 €
76.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
167.00 €
126.00
181.00 €
126.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Jakub Pokrzywniak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Multiagent jako specyficzny rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego

Bartosz Draniewicz
Instytut Nauk Prawnych PAN

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - najważniejsze zmiany

Leopold Moskwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Valery V. Rovnyy
Instytut Prawa Uniwersytetu w Irkutsku

Regulacja cywilnoprawna działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej

Jan Błeszyński
Uniwersytet Warszawski

Status utworów nadawanych w audycjach wyborczych

Konsultacje

Bogdan Fisher
Uniwersytet Jagielloński
Damian Karwala Nanotechnologia - wybrane aspekty prawne działalności innowacyjnej

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
Taryfa ustalona przez przedsiębiorstwo jako wzorzec umowy
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €