Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
80.00 €
72.00
80.00 €
72.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
159.00 €
119.00
171.00 €
119.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Andrzej Tynel

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego Arbitraż w Republice Kazachstanu

Konrad Kohutek

Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego Zasady i kryteria wymierzania kar nakładanych przez Komisję Europejską za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji

Leopold Moskwa

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Valery V. Rovnyy

Instytut Prawa Uniwersytetu w Irkutsku Spółka jawna w prawie Federacji Rosyjskiej na tle regulacji polskiej (cz. I)

Bartłomiej Nowak

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej jako element strategii Wewnętrznego Rynku Energii -- wybrane aspekty. Lekcja dla Polski?

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sędzia Sądu Najwyższego
I. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
II. Wpis do księgi wieczystej
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €