Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
83.00 €
75.00
83.00 €
75.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
165.00 €
124.00
178.00 €
124.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Andrzej Tynel

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego Arbitraż w Republice Kazachstanu

Konrad Kohutek

Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego Zasady i kryteria wymierzania kar nakładanych przez Komisję Europejską za naruszenie wspólnotowych reguł konkurencji

Leopold Moskwa

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Valery V. Rovnyy

Instytut Prawa Uniwersytetu w Irkutsku Spółka jawna w prawie Federacji Rosyjskiej na tle regulacji polskiej (cz. I)

Bartłomiej Nowak

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej jako element strategii Wewnętrznego Rynku Energii -- wybrane aspekty. Lekcja dla Polski?

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sędzia Sądu Najwyższego
I. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
II. Wpis do księgi wieczystej
Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €