Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2007

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2007 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Semi-annual subscription 2021 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2021 (12 consecutive numbers)
164.00 €
123.00
177.00 €
123.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Mariusz Fras

Jurysdykcja krajowa w sprawach ubezpieczeniowych (część II)

Witold Srokosz

Charakter prawny nadzoru nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi

Andrzej Tynel

Sądownictwo polubowne na Ukrainie

Konsultacje

Dawid Wilanowski

Podporządkowanie wierzytelności w polskim systemie prawnym. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne (część I)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sąd Najwyższy
Ochrona wierzyciela
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €