Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2008

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
83.00 €
74.00
83.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
165.00 €
124.00
178.00 €
124.00
From number:

W numerze:

Artykuły


Leopold Moskwa

Valery V. Rovnyy Spółka z uzupełniającą odpowiedzialnością (oryginalna konstrukcja prawna w Federacji Rosyjskiej)

Anna Zalcewicz

Bank spółdzielczy jako Spółdzielnia Europejska - analiza prawnawybranych zagadnień w odniesieniu do regulacji polskich

Marcin Marszałek

Usunięcie barier rozwoju rynku konkurencyjnego energii elektrycznej
Mariusz Fras Regulacja prawna unowy ubezpieczenia w Szwecji

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sąd NajwyższyMoc wsteczna wpisu o wszczęcie egzekucji

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €