Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 10/2008

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Semi-annual subscription 2021 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2021 (12 consecutive numbers)
164.00 €
123.00
177.00 €
123.00
From number:

W numerze:

Artykuły


Leopold Moskwa

Valery V. Rovnyy Spółka z uzupełniającą odpowiedzialnością (oryginalna konstrukcja prawna w Federacji Rosyjskiej)

Anna Zalcewicz

Bank spółdzielczy jako Spółdzielnia Europejska - analiza prawnawybranych zagadnień w odniesieniu do regulacji polskich

Marcin Marszałek

Usunięcie barier rozwoju rynku konkurencyjnego energii elektrycznej
Mariusz Fras Regulacja prawna unowy ubezpieczenia w Szwecji

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sąd NajwyższyMoc wsteczna wpisu o wszczęcie egzekucji

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €