Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 11/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
80.00 €
72.00
80.00 €
72.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
160.00 €
120.00
172.00 €
120.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Tomasz Czech
Aleksander Werner

Szkoła Główna Handlowa Outsourcing działalności bankowej wykonywany poza granicami polski w świetle Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Henryk Palarz

Uniwersytet Sląski Nowa regulacja umów o dostarczanie paliw lub energii w Prawie energetycznym

Marcin Glicz

Uniwersytet Gdański Odpowiedzialność cywilna emitenta za naruszenie obowiązków publikacyjnych w zakresie informacji poufnych

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Sąd Najwyższy Weksel własny jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Prawo własności intelektualnej

Jacek Skubikowski
Uniwersytet Warszawski

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi: zakres udzielonego zezwolenia, ustawowa reprezentacja oraz właściwości organizacji zbiorowego zarządzania
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €