Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 11/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Semi-annual subscription 2021 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2021 (12 consecutive numbers)
164.00 €
123.00
177.00 €
123.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Tomasz Czech
Aleksander Werner

Szkoła Główna Handlowa Outsourcing działalności bankowej wykonywany poza granicami polski w świetle Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej

Henryk Palarz

Uniwersytet Sląski Nowa regulacja umów o dostarczanie paliw lub energii w Prawie energetycznym

Marcin Glicz

Uniwersytet Gdański Odpowiedzialność cywilna emitenta za naruszenie obowiązków publikacyjnych w zakresie informacji poufnych

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Sąd Najwyższy Weksel własny jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

Prawo własności intelektualnej

Jacek Skubikowski
Uniwersytet Warszawski

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi i pokrewnymi: zakres udzielonego zezwolenia, ustawowa reprezentacja oraz właściwości organizacji zbiorowego zarządzania
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €