Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 11/2007

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2007 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
88.00 €
79.00
88.00 €
79.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
175.00 €
131.00
189.00 €
131.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Justyna Bazylińska

Współpraca w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji

Jakub Pokrzywniak

Wzorce umów na tle "Prawa energetycznego"

Krzysztof Haładyj
Bartosz Jurga

Zbiorowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów na przykładzie regulacji amerykańskich i niemieckich

Dawid Wilanowski

Podporządkowanie wierzytelności w polskim systemie prawnym. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego i upadłościowego (część II)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sąd Najwyższy
Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €