Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.4
JEL: M31
Tomasz Bekus ORCID: 0000-0003-1071-9281 , e-mail: tomasz.bekus|gmail.com| |tomasz.bekus|gmail.com

Business process automation — status and implementation potential in Polish e-commerce

This article aims to identify the potential for and scope of application of Business Process Management Suites (BPMS), including Robotic Process Automation (RPA), in Polish enterprises that sell on the Internet (e-commerce). The article addresses Business Process Management (BPM). RPA systems are described more thoroughly, with their origins, functionality and rationale for implementation in e-commerce enterprises elaborated in more detail. Author presents the results of quantitative research — CATI — conducted among Polish online sellers. The research was primarily concerned with the extent of use of management systems and automation of business processes. The collected data were subjected to statistical analysis in order to identify relationships between tested variables. The text closes with conclusions.

Download article
Keywords: robotic process automation; business process management; e-commerce; marketing

References

Bibliografia/References

Abdelrhim, M. i Elsayed, A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on the e-commerce market: The case of the 5 largest e-commerce companies in the world. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3621166

Anagnoste, S. (2017). Robotic Automation Process — The next major revolution in terms of back office operations improvement. Proceedings of the International Conference on Business. Excellence, 11(1), 676–686. https://doi.org/10.1515/picbe-2017-0072

Bessen, J. E. (2016). How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2690435

Bessen, J. E. (2019). Automation and Jobs: When Technology Boosts Employment. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2935003.

Bhatti, A. i in. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 1449–1452.

Bliźniuk, G. i in. (2012). Hurtownie procesów. Studia Informatica, 30(1), 1–19.

Chuong, L. V., Hung, P. D., i Diep, V. T. (2019). Robotic Process Automation and Opportunities for Vietnamese Market. 86–90. https://doi.org/10.1145/3348445.3348458

Drelichowski, L. (2004). Systemy ERP, przewaga konkurencyjna i zarządzanie wiedzą. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (183).

Fernando, D. i Harsiti, H. (2019). Studi literatur: Robotic Process automation. Jurnal Sistem Informasi, 6(1), 6–11. https://doi.org/10.30656/jsii.v6i1.1071

Gemius (2020). E-commerce w Polsce 2020. https://www.gemius.pl/wszystkie-arty…lnosci/e-commerce-w-polsce-2020.html

Gogołek, W. i Cetera, W. (2014). Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Grajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej. Toruń: Dom Organizatora.

GUS (2021). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2020 roku. Warszawa.

Heine, M. i in. (2020). Robotic Process Automation: Hype or Hope? WI2020 Zentrale Tracks, 1750–1762. https://doi.org/10.30844/wi_2020_r6-hindel

Jędrzejka, D. (2019). Robotic process automation and its impact on accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 105(161), 137–166. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6061

Kardasz, P. (2017). Współczesna automatyzacja i robotyzacja a człowiek. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 7(2), 25–27.

Kerpedzhiev, G. D. i in. (2021). An Exploration into Future Business Process Management Capabilities in View of Digitalization. Business & Information Systems Engineering, 63(2), 83–96. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00637-0

Kryszczuk, M. i Szymański, K. (2019). Komputery w środowisku pracy: historyczny zarys procesu informacjonalizacji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3), 120–140.

Madakam, S. i in. (2019). The Future Digital Work Force: Robotic Process Automation (RPA). Journal of Information Systems and Technology Management, 16, 1–17. https://doi.org/10.4301/S1807-1775201916001

Nowosielski, S. (2008). Podejście procesowe a współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami. W: J. Lichtarski (Red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

OMG (2010). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, s. 145. http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

Piotrowski, M. (2014). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Gliwice: Helion.

Reijers, H. A. (2021). Business Process Management: The evolution of a discipline. Computers in Industry, 126, 103404. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103404

Richardson, S. (2020). Cognitive automation: A new era of knowledge work? Business Information Review, 37(4), 182–189. https://doi.org/10.1177/0266382120974601

Sahu, S. i in. (2020). Invoice Processing Using Robotic Process Automation. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 216–223. https://doi.org/10.32628/CSEIT2062106

Schneider, C. (2017). How Autodesk sped up customer response times by 99% with Watson, IBM.www.ibm.com/blogs/watson/2017/10/how-autodesk-sped-upcustomerservice-times-with-watson

Van der Aalst, W. M. P., Bichler, M. i Heinzl, A. (2018). Robotic Process Automation. Business & Information Systems Engineering, 60(4), 269–272. https://doi.org/10.1007/s12599-018-0542-4

Weske, M., Van der Aalst, W. M. P. i Verbeek, H. M. W. (2004). Advances in business process management. Data & Knowledge Engineering, 50(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.datak.2004.01.001

Xu, Y. i in. (2020). AI customer service: Task complexity, problem-solving ability, and usage intention. Australasian Marketing Journal, 57–59. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.005

Żytniewski, M. i Zadora, P. (2013). Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPM. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 128, 195–210.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription