Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.1.3
JEL: M12, M54, L66

Challenges and processes of adapting changes and managing employees in small and medium-sized enterprises in the food sector

The article is a continuation of considerations concerning the area of managing employees during pandemic. The analyzes concern the food industry of the Podlaskie Voivodeship. The aim of the article is to identify the adaptation processes in directing employees to changes and to indicate the tendencies and behaviors accompanying the adaptation processes of small and medium-sized enterprises in the food sector in Podlaskie Voivodeship. The article indicates the areas of managing employees that are particularly sensitive to the effects of changes resulting from the crisis. At the same time, conclusions were drawn regarding the behavior of enterprises in the processes of adaptation to changes. The research tool was a questionnaire and a direct interview with the owners of 30 small production companies in the food industry in Podlaskie Voivodeship. The hypothesis posed is the following statement: the processes of adaptation to changes due to the pandemic caused a polarization of the approach to the future and the actions taken in Podlaskie food industry enterprises, including employee management.

Download article
Keywords: food industry; change management in small business; crisis management

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Błaszczak, E. (2020). Zarządzanie w chaosie. Gliwice: onepress.

Boehm, B. i Turner, R. (2005). Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations. IEEE Software, (22), 30–39. https://doi.org/10.1109/MS.2005.129

Dańska-Borsiak, B. i Olejnik, A. (2021). Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220-450-6

Dumitriu, D i in. (2019). A perspective over modern SMEs: Managing brand equity, growth and sustainability through digital marketing tools and techniques. Sustainability, 11(7). https://doi.org/10.3390/su11072111

Garcia, H. F. (2006). Effective leadership response to crisis. Strategy & Leadership, 34(1), 4–10. https://doi.org/10.1108/10878570610637849

Główny Urząd Statystyczny (2021). Ceny produktów rolnych w lipcu 2021 r. GUS.

Hays (2019). Raport płacowy 2019. Trendy na rynku pracy. Hays.

Hobbs, B. i Petit, Y. (2017). Agile methods on large projects in large organizations. Project Management Journal, 48(3), 3–19. https://doi.org/10.1177/875697281704800301

Kotler, P. i Caslione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze konkurencji. M.T. Biznes.

Kowalczyk, S. (2020). Sektor żywnościowy w czasach pandemii koronawirusa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.3

Kreye, M. E. (2022). Uncertainty driving the dynamic development of inter-organisational relationships in engineering services over time. Industrial Marketing Management, 101, 33–44. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.11.006

Mikołajczyk, K. (2020). Technologie informatyczne a dobrostan pracowników — wyzwania i zagrożenia. W: D. Molek-Winiarska (red.), Organizacje w obliczu wyzwań społeczno- technologicznych. Wybrane problem praktyk HR. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moczydłowska, J. (2021). Kluczowe kompetencje zmieniających się organizacji — nowe wyzwania na rynku pracy. Marketing i Rynek, (1), 3–10. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.1.1

Paszkowski, J. (2017). Success Factors of a Resilient Enterprise. 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development. ESD'2017, 653–659.

Paszkowski, J. (2018). Trwałość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a CSR. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(3.1), 9–19.

Rybińska, K. (2021). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności — innowacje. W: A. Walaszczyk i M. Koszewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Staroń, A. i Matejun, M. (2006). Składniki wynagrodzeń i ich wpływ na koszty pracy w sektorze MSP. W: K. Pujer (red.), Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu. Wrocław: Exante.

Ulpiano, J. i in. (2021). The Impact of the COVID-19 Crisis on Consumer Purchasing Motivation and Behavior. European Research on Management and Business Economics. 27(3). https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100166

Uludag, Ö. i in. (2018). Identifying and structuring challenges in large-scale agile development based on a structured literature review. IEEE 22nd International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC). IEEE, 191–197. https://doi.org/10.1109/EDOC.2018.00032

Źródła internetowe/Internet sources

https://www.bain.com (01.09.2021)

https://businessinsider.com.pl (20.08.2021)

https://hbr.org (09.09.2021)

https://www.biznes.gov.pl (09.09.2021)

https://www.hrlink.pl (09.09.2021)

https://www.eurofound.europa.eu (10.09.2021)

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription