Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.1.3
JEL: M12, M54, L66

Wyzwania i procesy adaptacji do zmian oraz kierowania pracownikami w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora spożywczego

Artykuł dotyczy obszaru kierowania pracownikami w czasie pandemii. Analizy obejmują branżę spożywczą regionu województwa podlaskiego. Celem artykułu jest identyfikacja procesów adaptacyjnych w kierowaniu pracownikami do zmian oraz wskazanie na tendencje i zachowania towarzyszące procesom adaptacyjnym małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze spożywczym w województwie podlaskim. W artykule wskazano obszary kierowania pracownikami szczególnie wrażliwe na skutki zmian w wyniku kryzysu. Jednocześnie sformułowano wnioski dotyczące zachowań przedsiębiorstw w procesach adaptacji do zmian. Narzędziem badawczym była ankieta i wywiad bezpośredni z właścicielami 30. głównie małych przedsiębiorstw produkcyjnych branży spożywczej województwa podlaskiego. Weryfikacji poddano hipotezę, że procesy adaptacji do zmian na skutek pandemii spowodowały polaryzację podejścia do przyszłości i podejmowanych działań w podlaskich przedsiębiorstwach branży spożywczej, w tym w kierowaniu pracownikami.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: sektor spożywczy; zarządzanie zmianą w małych przedsiębiorstwach; zarządzanie w kryzysie

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Błaszczak, E. (2020). Zarządzanie w chaosie. Gliwice: onepress.

Boehm, B. i Turner, R. (2005). Management challenges to implementing agile processes in traditional development organizations. IEEE Software, (22), 30–39. https://doi.org/10.1109/MS.2005.129

Dańska-Borsiak, B. i Olejnik, A. (2021). Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8220-450-6

Dumitriu, D i in. (2019). A perspective over modern SMEs: Managing brand equity, growth and sustainability through digital marketing tools and techniques. Sustainability, 11(7). https://doi.org/10.3390/su11072111

Garcia, H. F. (2006). Effective leadership response to crisis. Strategy & Leadership, 34(1), 4–10. https://doi.org/10.1108/10878570610637849

Główny Urząd Statystyczny (2021). Ceny produktów rolnych w lipcu 2021 r. GUS.

Hays (2019). Raport płacowy 2019. Trendy na rynku pracy. Hays.

Hobbs, B. i Petit, Y. (2017). Agile methods on large projects in large organizations. Project Management Journal, 48(3), 3–19. https://doi.org/10.1177/875697281704800301

Kotler, P. i Caslione, J. A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze konkurencji. M.T. Biznes.

Kowalczyk, S. (2020). Sektor żywnościowy w czasach pandemii koronawirusa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.3

Kreye, M. E. (2022). Uncertainty driving the dynamic development of inter-organisational relationships in engineering services over time. Industrial Marketing Management, 101, 33–44. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2021.11.006

Mikołajczyk, K. (2020). Technologie informatyczne a dobrostan pracowników — wyzwania i zagrożenia. W: D. Molek-Winiarska (red.), Organizacje w obliczu wyzwań społeczno- technologicznych. Wybrane problem praktyk HR. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Moczydłowska, J. (2021). Kluczowe kompetencje zmieniających się organizacji — nowe wyzwania na rynku pracy. Marketing i Rynek, (1), 3–10. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.1.1

Paszkowski, J. (2017). Success Factors of a Resilient Enterprise. 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development. ESD'2017, 653–659.

Paszkowski, J. (2018). Trwałość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa a CSR. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(3.1), 9–19.

Rybińska, K. (2021). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności — innowacje. W: A. Walaszczyk i M. Koszewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Staroń, A. i Matejun, M. (2006). Składniki wynagrodzeń i ich wpływ na koszty pracy w sektorze MSP. W: K. Pujer (red.), Zarządzanie organizacją w turbulentnym otoczeniu. Wrocław: Exante.

Ulpiano, J. i in. (2021). The Impact of the COVID-19 Crisis on Consumer Purchasing Motivation and Behavior. European Research on Management and Business Economics. 27(3). https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100166

Uludag, Ö. i in. (2018). Identifying and structuring challenges in large-scale agile development based on a structured literature review. IEEE 22nd International Enterprise Distributed Object Computing Conference (EDOC). IEEE, 191–197. https://doi.org/10.1109/EDOC.2018.00032

Źródła internetowe/Internet sources

https://www.bain.com (01.09.2021)

https://businessinsider.com.pl (20.08.2021)

https://hbr.org (09.09.2021)

https://www.biznes.gov.pl (09.09.2021)

https://www.hrlink.pl (09.09.2021)

https://www.eurofound.europa.eu (10.09.2021)

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę