Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Diagnosis and perspectives of the bio-packaging market development in a circular economy

The integration of circular economy principles within the bio-packaging market is driving changes in the food packaging sector. It contributes to the achievement of climate neutrality goals and builds the economy's resilience to the deficiency of non-renewable resources. The aim of the article is to present the key problems and barriers to the development of bio-packaging supply chains and the reasons for their occurrence in Poland, as well as to propose solutions that accelerate the development of the domestic bio-packaging market. The authors undertake the presentation of research results, including social innovations, that are the synergy effect of the knowledge and experience of food bio-packaging supply chains' stakeholders, including private and public entities.

Download article
Keywords: biopolymer; packaging; supply chain; circular economy; social innovation

References

Bibliografia/References

Brzeziński, J., Marzantowicz, Ł., Ocicka, B., Tyczyna, E., Wieteska, G., & Wieteska-Rosiak, B. (2021). Identyfikacja wyzwań dla zastosowania opakowań z bioplastiku: raport z I etapu projektu Nowe obszary w badaniach innowacji społecznych: zarządzanie innowacjami społecznymi na rzecz zastosowania bioplastiku (SIMBIO). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Łódzki. https://www.simbioresearch.com/raporty-z-badan/ (26.09.2022).

Brzeziński, J., Marzantowicz, Ł., Ocicka, B., Tyczyna, E., Wieteska, G., & Wieteska-Rosiak, B. (2021). Łańcuchy dostaw bioopakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym — koncepcja badań. Marketing i Rynek, (3), 3–13, /czasopisma/marketing-i-rynek/lancuchy-dostawbioopakowan-w-gospodarce-o-obiegu-zamknietym-koncepcja-badan,a997642768 (21.07.2022). https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.3.1

Europejski Trybunał Obrachunkowy (2020). Działania UE na rzecz rozwiązania problemu odpadów tworzyw sztucznych. https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-energy-and-climate/pl/ (28.06.2022).

Komisja Europejska (2020). Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, COM (2020) 98 final.

Marzantowicz, Ł., & Wieteska-Rosiak, B. (2021). Barriers to the Development of Compostable. Packaging in the Food Sector Against the Background of the Circular Economy: The Case of Poland. European Research Studies Journal, XXIV (4B), 29–42, https://www.ersj.eu/journal/2620 (21.07.2022).

Ellen MacArthur Foundation E. (2017). Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany. http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf

Mordor Intelligence (2022). https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/gobal-biodegradable-packaging-solutions-market-industry (02.09.2022).

Organizacja Narodów Zjednoczonych (2015). Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w którym określono 17 celów zrównoważonego rozwoju.ONZ.

Plastics Europe (2022). Tworzywa — Fakty 2021. https://plasticseurope.org/pl/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/tworzywa-fakty2021.pdf (01.07.2022).

Polska Izba Opakowań (2019). Biuletyn 1/2019. http://www.pio.org.pl/images/biuletyny/2019/Biuletyn_-_2019_-_01.pdf (02.09.2022).

Raźniewska, M. (2022). Compostable Packaging Waste Management — Main Barriers, Reasons, and the Potential Directions for Development. Sustainability, 14(7), https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/3748 (21.07.2022). https://doi.org/10.3390/su14073748

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription