Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.3
JEL: M14, L83, Z30, Z32, Z39

Ethics and corporate social responsibility of the airlines

In the era of digitization, the flow of information, especially negative information, has increased over the years. Reports on undesirable behavior of entrepreneurs, as well as their employees, can spread via social media within several minutes all over the world. Although unethical behavior can be observed in all branches of business, special attention should be paid to the tourism services market. The study presents selected practices in the field of corporate social responsibility of airlines (Easyjet, Ryanair and Wizz Air), and then their ethicality was assessed, which was the aim of the article. Based on the analysis of non-financial case study reports, it was found that airlines' CSR activities focus on caring for the environment. The analyzed airlines are modernizing their fleet in order to minimize the negative impact on the environment, which is reducing carbon footprint emissions. In addition, they use, inter alia, lighter armchairs and serving food and beverages in ecological packaging, while pilots use tablets instead of paper instructions. On the other hand, in activities related to the provision of services, attention should be paid to its optional extensions, which raise doubts as to the ethicality of the manner of their advertising. The website analysis showed that additional services such as paid seat selection or additional luggage are presented as obligatory and thus confuse the customer.

Keywords: business ethics; ethics in tourism; tourism services market; corporate social responsibility; CSR

References

Bibliografia/References

Bieńkowska, B. i Pochopień, P. (2018). Wykorzystanie instrumentów CSR w wybranych przedsiębiorstwach-próba oceny. Marketing i Rynek, (11), 29–39.

Biesok, G. i Wyród-Wróbel, J. (2018). Koncepcja metamodelu satysfakcji klienta na przykładzie usług turystycznych. Marketing i Rynek, 25(09), 55–61.

Bray, J., Johns, N. i Kilburn, D. (2010). An Exploratory Study into the Factors Impeding Ethical Consumption, Journal of Business Ethics, 98(4), 97–608. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0640-9

Buczkowski, B., Dorożyński, T., Kuna-Marszałek, A., Serwach T. i Wieloch, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Studium przypadków firm międzynarodowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-109-9.01

Carroll, A. B. (2008). A history of corporate social responsibility: Concepts and practices. The Oxford handbook of corporate social responsibility, 19–46. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199211593.003.0002

Dawson, J., Johnston, M. J., Stewart, E. J., Lemieux, C. J., Lemelin, R. H., Maher, P. T. i Grimwood, B. S. R. (2011). Ethical considerations of last Chance tourism. Journal of Ecotourism, 10(3), 250–265. https://doi.org/10.1080/14724049.2011.617449

Dietl, J. i Gasparski, W. (Red.). (1997). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Easyjet (2020). http://corporate.easyjet.com/corporate-responsibility/environment (26.10.2020).

Fennell, D. A. (2017). Tourism ethics. Bristol: Channel View Publications. https://doi.org/10.21832/9781845416362

Galata, S. (2007). Biznes w przestrzeni etycznej: motywy, metody, konsekwencje. Warszawa: Difin.

Gasparski, W. (2012). Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

González, J. L. L. (2018). Ethics and tourism: in dialogue with Dean MacCannell. Revista de Pensament y Analisi, (23), 239–248. https://doi.org/10.6035/Recerca.2018.23.11

Hall, S. S. J. (Red.). (1992). Ethics in hospitality management. East Lansing. Michigan: Educational Institute of the American Hotel and Motel Association.

Hultsman, J. (1995). Just tourism: An ethical framework. Annals of Tourism Research, 22(3), 553–567. https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00011-T

Iordache-Platis, M. (2019). Understanding the market and companies' behavior. W: S. Smyczek (red.), Consumer Protection Standards in Europe (75–93). Warszawa: Placet.

Kantor, A. i Kubiczek, J. (2020). Działalność biznesu na rzecz kultury w kontekście koncepcji CSR. W: B. Reformat i A. Kwiecień (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju (41–52). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.

Konarzewska, U. (2020). Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku kapitałowym. Marketing i Rynek, (9). DOI 10.33226/1231-7853.2020.9.3

Kopeć, K. (2014). Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Kraków: Libron.

Lund-Durlacher, D. (2015). Corporate social responsibility and tourism. W: Education for sustainability in tourism (59–73). Berlin & Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47470-9_4

Maciąg, J. (2015). Jakość sieciowego produktu turystycznego — definiowanie, wymiary i cechy jakości. Studia Ekonomiczne, (215), 40–56.

McDonald, F. (2010). Ryanair near bottom of ' ethical ranking' list. https://www.irishtimes.com/news/ryanair-near-bottom-of-ethical-ranking-list-1.615902 (26.10.2020).

Rutkowska-Hajduk, J. (2020). Powszechna encyklopedia filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/etyka.pdf (26.10.2020).

Ryanair. (2020). ). https://investor.ryanair.com/esg/ (26.10.2020).

Saini, R. i Bala, I. (2020). Consumer awareness toward green marketing. W: S. Smyczek (red.), Consumer Rights Protection. Threats and opportunities for enhancing consumer awareness (15–22). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Spence, P. R., Lachlan, K. A., Edwards, A. i Edwards, C. (2016). Tweeting fast matters, but only if I think about it: Information updates on social media. Communication Quarterly, 64(1), 55–71. https://doi.org/10.1080/01463373.2015.1100644

Stawicka, E. (2016). Aspekt społecznej odpowiedzialności w turystyce. Współczesne problemy rozwoju turystyki. Turystyka i Rozwój Regionalny (6), 99–111.

Tomczyk-Tołkacz, J. (1994). Etyka biznesu: wybrane problemy. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Wizzair (2020). https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/o-nas/zrownowazony-rozwoj#numbers (26.10.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
As file to download
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription