Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.1
JEL: D18, E 44, G18, K20

McDonaldization of financial services and its consequences for financial market participants

The aim of the study is to analyze whether financial services are subject to McDonaldization, and if so, what their features indicate, and what the consequences of this proces may be for financial market participants (i.e. consumers and various entities offering financial services). In order to analyze this issue, first, McDonaldization itself and its determinants were briefly characterized. Then, they were compared to the features of selected, exemplary financial services. This will show how the specific features of certain financial services demonstrate their McDonaldization, as well as how McDonaldization in their case may affect financial market participants.

Keywords: McDonaldization; financial services; financial market; consumer protection

References

Bibliografia/References

Banki jak budki z lodami, https://www.forbes.pl/finanse/banki-jak-budki-z-lodami/bw48kvx (17.01.2021).

Błasiak, J. (2008). Macdonaldyzacja czy wychowanie? Przegląd Pedagogiczny, (2).

Ciepiela, I. (2010). Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków. LEXel

Dumbili, E. W. (2013). McDonaldization of Nigerian Banking Industry in the Post-consolidated Era: An Exploration of the Unavoidable Consequences. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1).

Dumbili, E. W. (2014). The McDonaldization of Nigerian Universities: A Sociological Analysis and Critique of Engendering Policies. https:

//www.researchgate.net/publication/261798240_The_McDonaldization_of_Nigerian_Universities_A_Sociological_Analysis_and_Critique_of_Engendering_Policies (17.01.2021).

Gondek, J. (2017). Makdonaldyzacja jako forma organizacji życia społecznego. Człowiek w Kulturze. Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy, (27).

Iwanicz-Drozdowska, M., Matuszyk, A., Nowak, K. i Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań. Warszawa. https://www.zbp.pl/getmedia/ea7cb110-3868-446b-89d9-61185e5b937a/SGH-edukacjafinansowa (17.01.2021).

Iwasiński, Ł. (2015). Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana. Kultura i Społeczeństwo, (4). https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.1

Koniec z makdonaldyzacją w bankowości. Nadchodzi era restauracji. https://wgospodarce.pl/informacje/6741-koniec-z-makdonaldyzacja-w-bankowoscinadchodzi-era-restauracji (17.01.2021).

Łańcuchowska, M. i Patora, K. (2014). Zjawisko negatywnej selekcji jako skutek asymetrii informacji. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, (1).

Mostyl, P., (2015). Wielokulturowość a proces ,,makdonaldyzacji” świata. Drohiczyński Przegląd Naukowy, (7).

Nadolska A. (2019). Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym. W: J. Monkiewicz i E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa.

Nizioł, K. (2018). Ochrona konkurencji na rynku finansowym — wybrane aspekty. W: M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna. Warszawa.

Nizioł, K. (2020). Umowa o kredyt hipoteczny jako instrument ochrony konsumentów przed misselingiem usług finansowych. W: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak i J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II. Warszawa.

Ritzer, G. (1997). Macdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa.

Rosa, G. (2015). Rynek usług jako przedmiot badań. W: G. Rosa (red.), Konsument na rynku usług. Warszawa.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2014). Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (5). https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.08

Świeszczak, M. i Świeszczak, K. (2017). Przyszłość bankowości internetowej kreowanej przez klientów. W: S. Wieteska i I. D. Czechowska (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia. Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-791-6.09

Trzeciak, K. (2017). Ochrona praw konsumenta w kontekście realizacji tzw. planów sprzedaży w banku komercyjnym. Finanse i Prawo Finansowe, (2). https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.08

UOKiK (2013). Reklama parabanków. Raport z kontroli pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom. Poznań.

Weber, M. (2019). Economy and Society. A New Translation. London. https://doi.org/10.4159/9780674240827

Więzowska-Czepiel, B. (2017). Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Wojtczak, D. (2012). Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej. LEXel.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription