Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.5.1
JEL: D18, E 44, G18, K20

Makdonaldyzacja usług finansowych i jej konsekwencje dla uczestników rynku finansowego

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy usługi finansowe podlegają makdonaldyzacji, a jeżeli tak, to jakie ich cechy o tym świadczą oraz jakie mogą być konsekwencje tego procesu dla uczestników rynku finansowego, tj. konsumentów i różnych podmiotów oferujących usługi finansowe. W celu analizy tego zagadnienia najpierw scharakteryzowano samą makdonaldyzację i jej wyznaczniki, a następnie odniesiono je do przykładowych, wybranych cech usług finansowych. Pozwoliło to ukazać, w jaki sposób specyficzne cechy określonych usług finansowych świadczą o ich makdonaldyzacji, a także w jaki sposób makdonaldyzacja w ich przypadku może wpływać na uczestników rynku finansowego.

Słowa kluczowe: makdonaldyzacja; usługi finansowe; rynek finansowy; ochrona konsumenta

Bibliografia

Bibliografia/References

Banki jak budki z lodami, https://www.forbes.pl/finanse/banki-jak-budki-z-lodami/bw48kvx (17.01.2021).

Błasiak, J. (2008). Macdonaldyzacja czy wychowanie? Przegląd Pedagogiczny, (2).

Ciepiela, I. (2010). Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków. LEXel

Dumbili, E. W. (2013). McDonaldization of Nigerian Banking Industry in the Post-consolidated Era: An Exploration of the Unavoidable Consequences. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1).

Dumbili, E. W. (2014). The McDonaldization of Nigerian Universities: A Sociological Analysis and Critique of Engendering Policies. https:

//www.researchgate.net/publication/261798240_The_McDonaldization_of_Nigerian_Universities_A_Sociological_Analysis_and_Critique_of_Engendering_Policies (17.01.2021).

Gondek, J. (2017). Makdonaldyzacja jako forma organizacji życia społecznego. Człowiek w Kulturze. Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy, (27).

Iwanicz-Drozdowska, M., Matuszyk, A., Nowak, K. i Kitala, R. (2009). Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań. Warszawa. https://www.zbp.pl/getmedia/ea7cb110-3868-446b-89d9-61185e5b937a/SGH-edukacjafinansowa (17.01.2021).

Iwasiński, Ł. (2015). Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana. Kultura i Społeczeństwo, (4). https://doi.org/10.35757/KiS.2015.59.4.1

Koniec z makdonaldyzacją w bankowości. Nadchodzi era restauracji. https://wgospodarce.pl/informacje/6741-koniec-z-makdonaldyzacja-w-bankowoscinadchodzi-era-restauracji (17.01.2021).

Łańcuchowska, M. i Patora, K. (2014). Zjawisko negatywnej selekcji jako skutek asymetrii informacji. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, (1).

Mostyl, P., (2015). Wielokulturowość a proces ,,makdonaldyzacji” świata. Drohiczyński Przegląd Naukowy, (7).

Nadolska A. (2019). Konsument i klient na rynku usług finansowych. Problem zakresu podmiotowego ochrony na rynku finansowym. W: J. Monkiewicz i E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym. Warszawa.

Nizioł, K. (2018). Ochrona konkurencji na rynku finansowym — wybrane aspekty. W: M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna. Warszawa.

Nizioł, K. (2020). Umowa o kredyt hipoteczny jako instrument ochrony konsumentów przed misselingiem usług finansowych. W: M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak i J. Szczotka (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom II. Warszawa.

Ritzer, G. (1997). Macdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa.

Rosa, G. (2015). Rynek usług jako przedmiot badań. W: G. Rosa (red.), Konsument na rynku usług. Warszawa.

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2014). Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, (5). https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.08

Świeszczak, M. i Świeszczak, K. (2017). Przyszłość bankowości internetowej kreowanej przez klientów. W: S. Wieteska i I. D. Czechowska (red.), Granice finansów XXI wieku. Bankowość i ubezpieczenia. Łódź. https://doi.org/10.18778/8088-791-6.09

Trzeciak, K. (2017). Ochrona praw konsumenta w kontekście realizacji tzw. planów sprzedaży w banku komercyjnym. Finanse i Prawo Finansowe, (2). https://doi.org/10.18778/2391-6478.2.14.08

UOKiK (2013). Reklama parabanków. Raport z kontroli pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom. Poznań.

Weber, M. (2019). Economy and Society. A New Translation. London. https://doi.org/10.4159/9780674240827

Więzowska-Czepiel, B. (2017). Nowe uregulowania sądownictwa polubownego w sporach wynikających z umów, których stroną jest konsument. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Wojtczak, D. (2012). Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej. LEXel.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę