Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.10.3
JEL: M2, L1, L25

Models of organization management according to Frederic Laloux. Are turquoise organizations the answer to the current pandemic crisis situation COVID-19?

Recently, issues related to the COVID-19 pandemic and related concerns about survival in a dynamically changing environment have been absorbing both business and employees. The sudden stoppage of the smoothly functioning economy in Poland and worldwide has become an event incomparable in its scale and form. The situation introduced long-lasting changes in the market of both entrepreneurs and employees, but also provided knowledge about which processes or models functioning in enterprises prove effective in crisis situations. The aim of the article is to present the organization model in accordance with the concept of Frederic Laloux and to assess the effectiveness of this solution in the era of ongoing changes related to the COVID-19 pandemic. The application of Laloux's concept in enterprises may be an effective solution for companies seeking to survive. For other entrepreneurs, it can provide an opportunity to grow and further improve them in taking innovative actions in the market.

Keywords: organizational models; turquoise organizations; pandemic COVID-19

References

Bibliografia/References

Blikle, A. (2017). Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej. Aktualna wersja do pobrania na www.moznainaczej.com.pl (06.04.2021).

Błaszczak, E. (2020) Zarządzanie w chaosie, czyli sukces w biznesie zaczyna się na literę Z: zaufanie, zespół, zaangażowanie, zmiana, zwinność. Onepress.

Borowiak, M. (2020). Turkusowe organizacje w czasach zarazy. Jakie COVID-19 może przynieść pozytywne zmiany. https://maciejborowiak.pl/2020/04/06/co-pokazal-nam-covid-19-i-jakie-moze-przyniesc-pozytywne-zmiany/ (06.04.2021).

Chyla, J. (2020a). Jak zarządzać biznesem w czasach niepewności. https://turkusowalama.org/jak-zarzadzac-biznesem-w-czasach-niepewnosci/ (06.04.2021).

Chyla, J. (2020b). Naukowa perspektywa turkusowego zarządzania. https://turkusowalama.org/naukowa-perspektywa-turkusowego-zarzadzania/ (06.04.2021).

De Smet, A., Pacthod, D., Relyea, C. i Sternfels, B. (2020). Ready, set, go: Reinventing the organization for speed in the post-COVID-19 era. McKinsey & Company.

Deloitte Insights (2021). The worker-employer relationship disrupted. Deloitte Global Human Capital Trends Special Report. https://www2.deloitte.com/ Raport: Zakłócenie relacji: pracownik-pracodawca Deloitte (06.04.2021).

Gawron, I. i Myjak, T. (2017). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: WNPWSZ.

Gurbuz, I. B. i Ozzkan, G. (2020). Transform or Perish: Preparing the Business for a Postpandemic Future. IEEE Englneering Management Review, 48, Issue 3. https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3014693

https://www.pism.pl/publikacje/Skutki_pandemii_COVID19_dla_gospodarki_swiatowej (06.04.2021).

http://www.zarzyccy.eu/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (06.04.2021).

Jankowska, A. (2020). Turkusowo, bez kija i marchewki. https://ekonomiaspoleczna.pl/bez-kija-i-marchewki/ (06.04.2021).

Januszko-Szakiel, A. (2020). Turkusowy model komunikowania i informowania w organizacji biznesowej. Studium przypadku. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/261434/januszko-szakiel_turkusowy_model_komunikowania_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (06.04.2021).

Karczewski, P. (2020). https://dwanasciepytan.pl/blog/turkus-nie-jest-lekarstwem-na-kryzys/ (06.04.2021).

Koc, J. (2020). Przywództwo w dobie koronawirusa. Jaki lider wyciągnie firmę z kryzysu? https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/przywodztwo-w-dobie-koronawirusa-jaki-lider-wyciagnie-firme-z-kryzysu,73149.html (06.04.2021)

Kozina, A. i Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 51(1). https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20

Kuczyński, G. (2020). Turkus na kryzys. https://www.unity.pl/blog/turkusna-kryzys-mity-vs-praktyka/ (06.04.2021).

Laloux, F. (2016). Pracować inaczej. Wydawnictwo Studio EMKA.

Li, N., Liao, H., Pan, J. i Harris, T. B. (2021). Exploring the pandemic„s potential effects on workers” collectivist values, prosocial behaviors, and attitudes toward mistreatment. Human Resource Management (10.09.2021) https://doi.org/10.1002/hrm.22078

Moczydłowska, J. M. (2021). Kluczowe kompetencje zmieniających się organizacji — nowe wyzwania na rynku pracy. Marketing i Rynek, (1). https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.1.1

Pasterski, M. (2016). Insight. Droga do mentalnej dojrzałości. Helion.

Pyrzanowska, A. (2020). Pandemia — kryzys czy szansa na rozwinięcie biznesu. https://biznes.inkubatorstarter.pl/artykul/pandemia-kryzys-czy-szansana-rozwiniecie-biznesu/ (06.04.2021).

Rutkowska, M. (2020). Współczesne modele (kolory) zarządzania. European Journal of Management and Social Science, (1).

Skrzypek, A. (2017). Organizacje turkusowe — szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, (12). https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1

Smolska, M. (2009). Kapitał ludzki w dobie kryzysu. Ekonomiczne Problemy Usług, 46.

Stabryła, A., Czekaj, J., Wawak, S. i Woźniak, K. (2010). Zarządzanie w kryzysie. Miles.pl. https://www.ecocoach.pl/zespol (06.04.2021).

Wąsikowski, M. i Wnukowski, D. (2020). Skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. PISM Biuletyn, (84).

Wzorek, M. (2019). Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać z XXI wieku. Onepress.

Vasilieva, E. V. (2020). Development of leadership institute and personnel landscape in conditions of digital transformation. 1st International Conference of Information Systems and Design, null, 158125.

Zespół GFMP Management Consultants (2010). Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu. Raport z badania GFMP Management Consultants 01/2010.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription