Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.10.3
JEL: M2, L1, L25

Modele zarządzania organizacją według Frederica Laloux. Czy organizacje turkusowe są odpowiedzią na obecną sytuację kryzysową związaną z pandemią COVID-19?

W ostatnim czasie zagadnienia dotyczące pandemii COVID-19 i związane z tym obawy o przetrwanie w warunkach zmieniającego się dynamicznie otoczenia absorbują zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Gwałtowne zahamowanie sprawnie działającej gospodarki na świecie i w Polsce stało się wydarzeniem nieporównywalnym w swojej skali i formie. Zaistniała sytuacja wprowadziła długotrwałe zmiany na rynku przedsiębiorców i pracowników, ale dostarczyła też wiedzy o tym, jakie procesy czy modele funkcjonujące w przedsiębiorstwach sprawdzają się w sytuacjach kryzysowych. Celem artykułu jest prezentacja modelu organizacji działającej według koncepcji Frederica Laloux oraz ocena skuteczności tego rozwiązania w dobie trwających zmian związanych z pandemią COVID-19. Autorka wskazuje, że zastosowanie koncepcji turkusu może być skutecznym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw szukających możliwości przetrwania. Dla innych przedsiębiorców może stanowić szansę na rozwój i dalsze ich doskonalenie w zakresie podejmowania innowacyjnych działań na rynku.

Słowa kluczowe: modele organizacyjne; organizacje turkusowe; pandemia COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Blikle, A. (2017). Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej. Aktualna wersja do pobrania na www.moznainaczej.com.pl (06.04.2021).

Błaszczak, E. (2020) Zarządzanie w chaosie, czyli sukces w biznesie zaczyna się na literę Z: zaufanie, zespół, zaangażowanie, zmiana, zwinność. Onepress.

Borowiak, M. (2020). Turkusowe organizacje w czasach zarazy. Jakie COVID-19 może przynieść pozytywne zmiany. https://maciejborowiak.pl/2020/04/06/co-pokazal-nam-covid-19-i-jakie-moze-przyniesc-pozytywne-zmiany/ (06.04.2021).

Chyla, J. (2020a). Jak zarządzać biznesem w czasach niepewności. https://turkusowalama.org/jak-zarzadzac-biznesem-w-czasach-niepewnosci/ (06.04.2021).

Chyla, J. (2020b). Naukowa perspektywa turkusowego zarządzania. https://turkusowalama.org/naukowa-perspektywa-turkusowego-zarzadzania/ (06.04.2021).

De Smet, A., Pacthod, D., Relyea, C. i Sternfels, B. (2020). Ready, set, go: Reinventing the organization for speed in the post-COVID-19 era. McKinsey & Company.

Deloitte Insights (2021). The worker-employer relationship disrupted. Deloitte Global Human Capital Trends Special Report. https://www2.deloitte.com/ Raport: Zakłócenie relacji: pracownik-pracodawca Deloitte (06.04.2021).

Gawron, I. i Myjak, T. (2017). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: WNPWSZ.

Gurbuz, I. B. i Ozzkan, G. (2020). Transform or Perish: Preparing the Business for a Postpandemic Future. IEEE Englneering Management Review, 48, Issue 3. https://doi.org/10.1109/EMR.2020.3014693

https://www.pism.pl/publikacje/Skutki_pandemii_COVID19_dla_gospodarki_swiatowej (06.04.2021).

http://www.zarzyccy.eu/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (06.04.2021).

Jankowska, A. (2020). Turkusowo, bez kija i marchewki. https://ekonomiaspoleczna.pl/bez-kija-i-marchewki/ (06.04.2021).

Januszko-Szakiel, A. (2020). Turkusowy model komunikowania i informowania w organizacji biznesowej. Studium przypadku. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/261434/januszko-szakiel_turkusowy_model_komunikowania_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y (06.04.2021).

Karczewski, P. (2020). https://dwanasciepytan.pl/blog/turkus-nie-jest-lekarstwem-na-kryzys/ (06.04.2021).

Koc, J. (2020). Przywództwo w dobie koronawirusa. Jaki lider wyciągnie firmę z kryzysu? https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/przywodztwo-w-dobie-koronawirusa-jaki-lider-wyciagnie-firme-z-kryzysu,73149.html (06.04.2021)

Kozina, A. i Pieczonka, A. (2018). Turkusowe podejście do zarządzania konfliktami organizacyjnymi. Marketing i Zarządzanie, 51(1). https://doi.org/10.18276/miz.2018.51-20

Kuczyński, G. (2020). Turkus na kryzys. https://www.unity.pl/blog/turkusna-kryzys-mity-vs-praktyka/ (06.04.2021).

Laloux, F. (2016). Pracować inaczej. Wydawnictwo Studio EMKA.

Li, N., Liao, H., Pan, J. i Harris, T. B. (2021). Exploring the pandemic„s potential effects on workers” collectivist values, prosocial behaviors, and attitudes toward mistreatment. Human Resource Management (10.09.2021) https://doi.org/10.1002/hrm.22078

Moczydłowska, J. M. (2021). Kluczowe kompetencje zmieniających się organizacji — nowe wyzwania na rynku pracy. Marketing i Rynek, (1). https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.1.1

Pasterski, M. (2016). Insight. Droga do mentalnej dojrzałości. Helion.

Pyrzanowska, A. (2020). Pandemia — kryzys czy szansa na rozwinięcie biznesu. https://biznes.inkubatorstarter.pl/artykul/pandemia-kryzys-czy-szansana-rozwiniecie-biznesu/ (06.04.2021).

Rutkowska, M. (2020). Współczesne modele (kolory) zarządzania. European Journal of Management and Social Science, (1).

Skrzypek, A. (2017). Organizacje turkusowe — szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? Problemy Jakości, (12). https://doi.org/10.15199/48.2017.12.1

Smolska, M. (2009). Kapitał ludzki w dobie kryzysu. Ekonomiczne Problemy Usług, 46.

Stabryła, A., Czekaj, J., Wawak, S. i Woźniak, K. (2010). Zarządzanie w kryzysie. Miles.pl. https://www.ecocoach.pl/zespol (06.04.2021).

Wąsikowski, M. i Wnukowski, D. (2020). Skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. PISM Biuletyn, (84).

Wzorek, M. (2019). Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać z XXI wieku. Onepress.

Vasilieva, E. V. (2020). Development of leadership institute and personnel landscape in conditions of digital transformation. 1st International Conference of Information Systems and Design, null, 158125.

Zespół GFMP Management Consultants (2010). Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu. Raport z badania GFMP Management Consultants 01/2010.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę