Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.3
JEL: M31
Jarosław Świda ORCID: 0000-0002-0917-7289 , e-mail: swidaj|uek.krakow.pl| |swidaj|uek.krakow.pl

Opinions of older consumers on the environmental performance of food product packaging

The aim of the article is to try to get to know the opinions of senior consumers about the ecological features of food product packaging. by older consumers. The article presents the reasons for the special requirements of older consumers towards packaging resulting from the development of the market and the aging of the society. Selected results of research on the knowledge of older consumers' opinions on the ecological features of packaging were also presented. The analysis of the results of research carried out using questionnaire methods and an individual interview allowed to determine the attitude of older consumers to the ecological features of food product packaging. The results of the conducted surveys indicated that environmental performance is the most important feature of food packaging for older consumers, and it is more important for women than for men. The types of packaging of selected food products preferred by the surveyed consumers are more often glass and paper packaging than plastic packaging. However, the results of interviews conducted among consumers indicated that older consumers prefer packaging that is convenient to use or easier to open than ecological packaging during use.

Download article
Keywords: packaging; opinions; packaging features; ecology

References

Bibliografia/References

Arboretti, R., Bordignon, P. (2016). Consumer preferences in food packaging: CUB models and conjoint analysis. British Food Journal, 118(3), 527–540. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2015-0146

Bałandynowicz Panfil, K. (2013). Relacje starzejący się konsumenci – starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych. Ekonomia, 2(23), 124–136.

Bałandynowicz-Panfil, K. (2020). Wizerunek starszych konsumentów – wstępne wyniki badań empirycznych studentów kierunków ekonomicznych. Media Biznes Kultura, 2(9), 177–191. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.20.024.13188

Bond, J., Briggs, R., & Coleman, P. (1993). The Study of Ageing. W: J. Bond, P. Coleman, & S. Peace (Red.), Ageing in Society: An Introduction to Social Gerontology. Sage.

Cholewa-Wójcik, A. (2018). Opakowanie i jego rola w projektowaniu produktu zintegrowanego w aspekcie potrzeb i wymagań konsumentów. Wydawnictwo PTTŻ.

Cholewa-Wójcik, A., & Kawecka, A., (2022). Challenges of Eco-design of integrated products. W: M. Wojnarowska, M. Ćwiklicki & C. Ingrao (Red.), Sustainable Products in the Circular Economy: Impact on Business and Society (18–35). Routledge.

Dubiel, B. (2018). Zachowania konsumentów na ekorynku w województwie śląskim – wybrane aspekty. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (362), 291–305.

Ford, N., Trott, P., & Simms, Ch. (2016). Exploring the impact of packaging interactions on quality of life among older consumers. Journal of Marketing Management, 32(3–4), 275–312. https://doi.org/10.1080/0267257X.2015.1123758

GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. https://stat.gov.pl/

Jastrzębska, E. (2019). Konsument w gospodarce o obiegu zamkniętym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (172), 53–69. https://doi.org/10.33119/SIP.2019.172.4

Kabaja, B., Wojnarowska, M., Cesarani, M. C., & Varese, E. (2022). Recognizability of ecolabels on e-commerce websites: The case for younger consumers in Poland. Sustainability, 14(9), 1–19. http://dx.doi.org/10.3390/su14095351

Ketelsen, M., Janssen, M., & Hamm, U. (2020). Consumers' response to environmentally-friendly food packaging. A systematic review. Journal of Cleaner Production, 254(4), 120–123. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120123

Makara-Studzińska, M., & Kryś-Noszczyk, K. (2012). Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. Psychogeriatria Polska, 9(2), 77–86.

Meneely, L., Burns, A., & Strugnell, Ch. (2008). Food retailers' perceptions of older consumers in Northern Ireland. International Journal of Consumer Studies, 32, 341–348. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2007.00644.x

PARP. (2020). Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+. Raport PARP. Instytut Analiz Rynku Pracy.

Sudbury-Riley, L. (2014). Unwrapping senior consumers' packaging experiences. Marketing Intelligence & Planning, 32(6), 666–686. https://doi.org/10.1108/MIP-02-2013-0027

Szewczenko, A. (2017). Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta. Przestrzeń. Urbanistyka. Architektura, 1, 167–182. https://doi.org/10.4467/00000000PUA.17.011.7129

Tetra Pak. (2019). Tetra Pak Index 2019. The Convergence of Health & Environment.

Witek, L. (2011). Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (662), 759–770.

Zalega, T. (2018). Świadoma konsumpcja i konsumpcja współpracująca w zachowaniach konsumenckich osób starszych w Polsce. Wyniki badań własnych. Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, 1(26), 103–120. https://doi.org/10.25312/2391-5129.26/2018_121-139

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription