Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.3
JEL: M31
Jarosław Świda ORCID: 0000-0002-0917-7289 , e-mail: swidaj|uek.krakow.pl| |swidaj|uek.krakow.pl

Opinie starszych konsumentów na temat ekologiczności opakowań produktów spożywczych

Celem artykułu jest poznanie opinii konsumentów seniorów na temat ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. W artykule przedstawiono przesłanki szczególnych wymagań starszych konsumentów wobec opakowań wynikające z rozwoju rynku oraz procesu starzenia się społeczeństwa. Analiza wyników badań przeprowadzonych metodami ankietową oraz wywiadu indywidualnego pozwoliła na określenie stosunku starszych konsumentów do ekologicznych cech opakowań produktów spożywczych. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazały, że ekologiczność jest najważniejszą cechą opakowań produktów spożywczych dla starszych konsumentów, przy czym większe znaczenie ma ona dla kobiet niż dla mężczyzn. Preferowane przez badanych konsumentów rodzaje opakowań wybranych produktów spożywczych to częściej opakowania szklane i papierowe niż opakowania z tworzyw sztucznych. Wyniki przeprowadzonych wśród konsumentów wywiadów wskazały jednakże, że starsi konsumenci w trakcie użytkowania preferują opakowania wygodne w użyciu czy łatwiejsze do otwierania niż opakowania ekologiczne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: opakowanie; opinie; cechy opakowań; ekologia

Bibliografia

Bibliografia/References

Arboretti, R., Bordignon, P. (2016). Consumer preferences in food packaging: CUB models and conjoint analysis. British Food Journal, 118(3), 527–540. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2015-0146

Bałandynowicz Panfil, K. (2013). Relacje starzejący się konsumenci – starsi pracownicy na przykładzie rynku dóbr konsumpcyjnych. Ekonomia, 2(23), 124–136.

Bałandynowicz-Panfil, K. (2020). Wizerunek starszych konsumentów – wstępne wyniki badań empirycznych studentów kierunków ekonomicznych. Media Biznes Kultura, 2(9), 177–191. https://doi.org/10.4467/25442554.MBK.20.024.13188

Bond, J., Briggs, R., & Coleman, P. (1993). The Study of Ageing. W: J. Bond, P. Coleman, & S. Peace (Red.), Ageing in Society: An Introduction to Social Gerontology. Sage.

Cholewa-Wójcik, A. (2018). Opakowanie i jego rola w projektowaniu produktu zintegrowanego w aspekcie potrzeb i wymagań konsumentów. Wydawnictwo PTTŻ.

Cholewa-Wójcik, A., & Kawecka, A., (2022). Challenges of Eco-design of integrated products. W: M. Wojnarowska, M. Ćwiklicki & C. Ingrao (Red.), Sustainable Products in the Circular Economy: Impact on Business and Society (18–35). Routledge.

Dubiel, B. (2018). Zachowania konsumentów na ekorynku w województwie śląskim – wybrane aspekty. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (362), 291–305.

Ford, N., Trott, P., & Simms, Ch. (2016). Exploring the impact of packaging interactions on quality of life among older consumers. Journal of Marketing Management, 32(3–4), 275–312. https://doi.org/10.1080/0267257X.2015.1123758

GUS. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. https://stat.gov.pl/

Jastrzębska, E. (2019). Konsument w gospodarce o obiegu zamkniętym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (172), 53–69. https://doi.org/10.33119/SIP.2019.172.4

Kabaja, B., Wojnarowska, M., Cesarani, M. C., & Varese, E. (2022). Recognizability of ecolabels on e-commerce websites: The case for younger consumers in Poland. Sustainability, 14(9), 1–19. http://dx.doi.org/10.3390/su14095351

Ketelsen, M., Janssen, M., & Hamm, U. (2020). Consumers' response to environmentally-friendly food packaging. A systematic review. Journal of Cleaner Production, 254(4), 120–123. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120123

Makara-Studzińska, M., & Kryś-Noszczyk, K. (2012). Oblicza starości – przegląd piśmiennictwa. Psychogeriatria Polska, 9(2), 77–86.

Meneely, L., Burns, A., & Strugnell, Ch. (2008). Food retailers' perceptions of older consumers in Northern Ireland. International Journal of Consumer Studies, 32, 341–348. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2007.00644.x

PARP. (2020). Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+. Raport PARP. Instytut Analiz Rynku Pracy.

Sudbury-Riley, L. (2014). Unwrapping senior consumers' packaging experiences. Marketing Intelligence & Planning, 32(6), 666–686. https://doi.org/10.1108/MIP-02-2013-0027

Szewczenko, A. (2017). Srebrna gospodarka jako impuls w rozwoju przestrzennym i społecznym miasta. Przestrzeń. Urbanistyka. Architektura, 1, 167–182. https://doi.org/10.4467/00000000PUA.17.011.7129

Tetra Pak. (2019). Tetra Pak Index 2019. The Convergence of Health & Environment.

Witek, L. (2011). Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (662), 759–770.

Zalega, T. (2018). Świadoma konsumpcja i konsumpcja współpracująca w zachowaniach konsumenckich osób starszych w Polsce. Wyniki badań własnych. Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, 1(26), 103–120. https://doi.org/10.25312/2391-5129.26/2018_121-139

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę