Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Social media in shaping the image of the employer (in the opinion of different generations)

A positive image of the company is one of the determinants of the success of any company. It significantly influences gaining a competitive advantage which leads to a strong position in the market. Companies that maintain a positive image build trust among regular and potential consumers. An important issue in the subject of the image of the company is the image of the company as an employer, and one of the tools for building it are social media, which in today's society play an important communication function. In order to build a more effective image of the employer, the message should be directed to the target group, defined for example by belonging to a specific generation. Employees from different generations are characterized by certain features, needs and values, so it is important that communication channels are tailored to a specific recipient. The aim of the article is to systematize knowledge in the field of the image of the company as an employer, factors shaping it and the role of social media in the process of shaping a positive image. The method of research was survey research using the CAWI technique.

Keywords: social media; the image of the employer; generations X; Y; Z

References

Bibliografia/References

Barrow, S. i Mosley, R. (2005). The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work. Chichester: Wiley.

Baruk, A. I. (2012). Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej. Prace Instytutu Lotnictwa, (4), 107–125. https://doi.org/10.5604/05096669.1077687

Bednarska-Olejniczak, D. (2017). Kształtowanie wizerunku pracodawcy w Internecie. Handel Wewnętrzny, 370(5), 44–52.

Efthymios, C. (2014). Foundations of Social Media Marketing. Procedia — Social and Behavioral Sciences, (148), 40–5. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.016

Ene, S. i Özkaya, B. (2014). A Study on Corporate Image, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Context of Retail Stores. Asian Social Science, 10, 52–66. https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p52

Felix, R., Rauschnabel, P. A. i Hinsch, C. (2016). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research, (70), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.001

Grębosz, M., Siuda, D. i Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 20–24.

Kaiser, I. (2012). Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1(2), 281–291.

Kissel, P. i Büttgen, M. (2015). Using social media to communicate employer brand identity: The impact on corporate image and employer attractiveness. Journal of Brand Management, 22, 755–777. https://doi.org/10.1057/bm.2015.42

Maruszczak, M. (2014). Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji. Marketing i Rynek, (3), 105–120.

Nawracaj-Grygiel, K. (2019). Budowanie marki pracodawcy w kontekście zarządzania talentami w organizacji. W: E. Gruszewska i M. Roszkowska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3. Analizy makro- i mezoekonomiczne (150–158). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. https://doi.org/10.15290/wpewbmn3.2019.11

Ober, J. (2016). Employer branding — strategia sukcesu organizacji w nowoczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, (1961), 345–356.

Piątek, W. i Kobylińska, U. (2018). Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii. Akademia Zarządzania, 2(2), 87–100.

Rana, R. i Hikha Kapoors, S. (2016). Exploring the contribution of employer branding in corporate image building. International Journal of Business and General Management, Nov., 21–32.

Samul, J., Rollnik-Sadowska, E. i Kobylińska, U. (2018). Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(120), 87–98.

Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (358), 25–38. https://doi.org/10.15611/pn.2014.358.02

Stuss, M. (2017). External employer branding tools used for attracting graduates by energy companies listed at Warsaw stock exchange. Economics & Finance Conference, (8), 200–213. https://doi.org/10.20472/EFC.2017.008.013

Szczepański, K. (2013). Kształtowanie wizerunku employer branding jako sposób na zwiększenie wizerunku pracodawcy w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, (61), 163–172.

Szewczyk, A. (2015). Marketing internetowy w mediach społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, (36), 119–133. https://doi.org/10.18276/si.2015.36-09

Wawer, M. (2017). Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy. Edukacja-Technika-Informatyka, (8), 245–253. https://doi.org/10.15584/eti.2017.4.31

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription