Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Media społecznościowe w kształtowaniu wizerunku pracodawcy (w opinii różnych pokoleń)

Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jest jednym z wyznaczników sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Istotnie wpływa na zdobycie przewagi konkurencyjnej, która prowadzi do silnej pozycji na rynku. Przedsiębiorstwa utrzymujące pozytywny wizerunek budują zaufanie nie tylko wśród klientów, ale także wśród pracowników. Ważnym zagadnieniem w tematyce wizerunku przedsiębiorstwa jest wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy, a jednym z narzędzi jego budowania są media społecznościowe, które w dzisiejszym społeczeństwie pełnią ważną funkcję komunikacyjną. W celu budowania bardziej efektywnego wizerunku pracodawcy przekaz w social mediach na temat działalności przedsiębiorstwa powinien być dostosowany do grupy docelowej, określonej na przykład przynależnością do konkretnego pokolenia. Pracownicy z różnych pokoleń charakteryzują się pewnymi cechami, potrzebami oraz wartościami, dlatego ważne jest, by kanały i formy komunikacji były dostosowane do konkretnego odbiorcy. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, kształtujących go czynników i roli mediów społecznościowych w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku. Jako metodę badań przyjęto badania sondażowe z wykorzystaniem techniki CAWI.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: media społecznościowe; wizerunek pracodawcy; pokolenia X; Y; Z

Bibliografia

Bibliografia/References

Barrow, S. i Mosley, R. (2005). The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work. Chichester: Wiley.

Baruk, A. I. (2012). Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej. Prace Instytutu Lotnictwa, (4), 107–125. https://doi.org/10.5604/05096669.1077687

Bednarska-Olejniczak, D. (2017). Kształtowanie wizerunku pracodawcy w Internecie. Handel Wewnętrzny, 370(5), 44–52.

Efthymios, C. (2014). Foundations of Social Media Marketing. Procedia — Social and Behavioral Sciences, (148), 40–5. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.016

Ene, S. i Özkaya, B. (2014). A Study on Corporate Image, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Context of Retail Stores. Asian Social Science, 10, 52–66. https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p52

Felix, R., Rauschnabel, P. A. i Hinsch, C. (2016). Elements of strategic social media marketing: A holistic framework. Journal of Business Research, (70), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.05.001

Grębosz, M., Siuda, D. i Szymański, G. (2016). Social media marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 20–24.

Kaiser, I. (2012). Zastosowanie mediów społecznościowych przez pracodawców w ich działaniach marketingowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 1(2), 281–291.

Kissel, P. i Büttgen, M. (2015). Using social media to communicate employer brand identity: The impact on corporate image and employer attractiveness. Journal of Brand Management, 22, 755–777. https://doi.org/10.1057/bm.2015.42

Maruszczak, M. (2014). Employer branding na tle koncepcji marketingu relacji. Marketing i Rynek, (3), 105–120.

Nawracaj-Grygiel, K. (2019). Budowanie marki pracodawcy w kontekście zarządzania talentami w organizacji. W: E. Gruszewska i M. Roszkowska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 3. Analizy makro- i mezoekonomiczne (150–158). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. https://doi.org/10.15290/wpewbmn3.2019.11

Ober, J. (2016). Employer branding — strategia sukcesu organizacji w nowoczesnej gospodarce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, (1961), 345–356.

Piątek, W. i Kobylińska, U. (2018). Oczekiwania pokolenia Y wobec rynku pracy na przykładzie Polski i Hiszpanii. Akademia Zarządzania, 2(2), 87–100.

Rana, R. i Hikha Kapoors, S. (2016). Exploring the contribution of employer branding in corporate image building. International Journal of Business and General Management, Nov., 21–32.

Samul, J., Rollnik-Sadowska, E. i Kobylińska, U. (2018). Postrzeganie kariery zawodowej na tle innych wartości. Młodzi na rynku pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1(120), 87–98.

Skowron-Mielnik, B. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (358), 25–38. https://doi.org/10.15611/pn.2014.358.02

Stuss, M. (2017). External employer branding tools used for attracting graduates by energy companies listed at Warsaw stock exchange. Economics & Finance Conference, (8), 200–213. https://doi.org/10.20472/EFC.2017.008.013

Szczepański, K. (2013). Kształtowanie wizerunku employer branding jako sposób na zwiększenie wizerunku pracodawcy w warunkach polskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, (61), 163–172.

Szewczyk, A. (2015). Marketing internetowy w mediach społecznościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, (36), 119–133. https://doi.org/10.18276/si.2015.36-09

Wawer, M. (2017). Firmowe strony internetowe w budowaniu wizerunku pracodawcy. Edukacja-Technika-Informatyka, (8), 245–253. https://doi.org/10.15584/eti.2017.4.31

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę