Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The positive marketing – value for the customer according to science of happiness

The following article is aimed at describing the subjective well-being (happiness) in categories of marketing science or more precisely value for the customer. There is not much research on application of happiness into marketing practices, which could as a benefit for the customer lead to increase of customer satisfaction and loyalty and resulting improvement of sales and profits. The customers would appreciate the company's efforts to increase their subjective well-being treating it as one of policies of acting in their best interest. The article characterizes main determinants of happiness and shows ways of implementing them into the marketing.

Download article
Keywords: value for the customer; subjective well-being; customer orientation; customer best interest orientation.

References

Bibliografia/References

Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: ASTRUM.

Bao, X. i Lam, S. (2008). Who makes the choice? Rethinking the role of autonomy and relatedness in Chinese children’s motivation. Child Development, 79. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01125.x

Bodine, K. (2014). Customer Journey Maps. http://kerrybodine.com/customerjourneymaps/

Bryja, B. (2011). A Study of the Importance and Impact of Autonomy on the Motivation and Subjective Well-Being of British and Ecuadorian University Students, a doctorate. University of Birmingham.

Chen, B., Van Assche, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B. i Beyers, W. (2015). Does Psychological Need Satisfaction Matter When Environmental or Financial Safety are at Risk? Journal of Happiness Studies, (16). http://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2017/05/2015_ChenVanAsscheVansteenkisteSoenensBeyers_JOHS.pdf https://doi.org/10.1007/s10902-014-9532-5

Czapiński, J. (2009). Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich, CenEA Research Note Series, RN01pl/09. http://www.share50plus. pl/files/publikacje/cenea_rn01_09.pdf

deCharms, R. (1968). Personal causation. New York: Academic Press.

Deci, E., Vansteenkiste, M. (2004). Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology. Ricerche di Psicologia, (27).

Deci, E. L. i Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination theory in human behavior. New York: Plenum. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Desmet, P. M. A., Pohlmeyer, A. E. i Forlizzi, J. (2003). Special issue editorial: Design for subjective well-being. International Journal of Design, 7(3). http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/1676/594

Feliksiak, M. (2017). Sens życia — wczoraj i dziś. Komunikat z Badań Nr 41/2017, CBOS, kwiecień 2017. https://www.cbos.pl/spiskom.pol/2017/k_041_17.pdf

Imbir, K. (2012). Odmienność emocji automatycznych i refleksyjnych: poszukiwanie zróżnicowania neurobiologicznego i psychologicznego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Wydział Psychologii UW (dostępna na stronie: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/67).

Jarymowicz, M. i Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4). http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/4.53.2010_art.3.pdf

Jasielska, D. (2015). Co sprawia że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323517306

Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2013). Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia. Psychologia Społeczna, 83(26). http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_3/Jasielska_Jarymowicz_PS_3_2013.pdf

Kaczmarek, Ł. D. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Zysk i S-ka.

Kasser, T., Ryan, R. M., Couchman, C. E. i Sheldon, K. M. (2004). Materialistic values: Their causes and consequences. Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World, 1(2). https://doi.org/10.1037/10658-000

Keeley, J. (2010). Consumerism, Activism, Intrinsic Motivation, and Balance: An Interview with Tim Kasser. Teaching of Psychology, 37. https://doi.org/10.1080/00986281003626698

Keyes, C. L. M. i Lopez S. J. (2005). Toward a science of mental health: Positive directions in diagnosis and interventions. W: C. R. Snyder i S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Kotler, Ph. i Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: REBIS.

Lewinsohn, P. M. i Graf, M. (1973). Pleasant activities and depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41(2). http://dx.doi.org/10.1037/h0035142 https://doi.org/10.1037/h0035142

Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody. Warszawa: PWE.

Nieżurawski, L., Pawłowska, B. i Witkowska, J. (2010). Satysfakcja klienta. Strategia, pomiar, zarządzanie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika.

PAP. (2017). Rynek zdrowia. Badanie CBOS: najważniejsza dla Polaków jest rodzina i zdrowie, 17.04.2017. http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Badanie-CBOS-najwazniejsza-dla-Polakow-jest-rodzina-i-zdrowie,172065,10.html

Peterson, Ch., Seligman M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Washington, DC: American Psychological Association.

Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, (25). http://www.idealibrary.comon https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4(4). http://www.jstor.org/stable/20182342. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772395

Schmitt, B. (2003). Customer Experience Management. A revolutionary approach to connecting with your customers. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sheldon, K. M. i Lubomirski, S. (2007). Trwały wzrost poziomu szczęścia: perspektywy, praktyki i zalecenia. W: P. A. Linley i S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, (6).

Stiglitz, J., Sen, A. i Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Available. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska Sp. z o.o.

Stone, A. A. i Mackie, C. (red.). (2013). Subjective Well-Being: Measuring Happiness, Suffering, and Other Dimensions of Experience. Panel on Measuring Subjective Well-Being in a Policy-Relevant Framework. Washington: National Research Council, The National Academies Press. http://nap.edu/18548

Szychowska, M. (2015). Znaczenie samokontroli — umiejętność odroczenia gratyfikacji w wieku przedszkolnym a pomyślność w dorosłym życiu.http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=749

White, A. (2007). A global projection of subjective well-being: A challenge to positive psychology. Psychtalk, (56).

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 5/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
162.00 €
121.00
get subscription