Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.2
JEL: M31

Marketing pozytywny, czyli wymiary wartości dla klienta w perspektywie nauk o szczęściu

Artykuł ma na celu przedstawienie koncepcji dobrostanu subiektywnego (szczęścia) w kategoriach nauk o marketingu, a ściślej — wartości dla klienta. Autorka stawia tezę, że zdefiniowanie i zrozumienie przez marketerów dobrostanu subiektywnego w odniesieniu do konsumentów tworzących segmenty docelowe dla danej marki przyczynią się do projektowania produktów lepiej dostosowanych do oczekiwań tych konsumentów.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wartość dla klienta; dobrostan subiektywny; orientacja na klienta; działanie w interesie klienta

Bibliografia

Bibliografia/References

Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: ASTRUM.

Bao, X. i Lam, S. (2008). Who makes the choice? Rethinking the role of autonomy and relatedness in Chinese children’s motivation. Child Development, 79. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01125.x

Bodine, K. (2014). Customer Journey Maps. http://kerrybodine.com/customerjourneymaps/

Bryja, B. (2011). A Study of the Importance and Impact of Autonomy on the Motivation and Subjective Well-Being of British and Ecuadorian University Students, a doctorate. University of Birmingham.

Chen, B., Van Assche, J., Vansteenkiste, M., Soenens, B. i Beyers, W. (2015). Does Psychological Need Satisfaction Matter When Environmental or Financial Safety are at Risk? Journal of Happiness Studies, (16). http://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2017/05/2015_ChenVanAsscheVansteenkisteSoenensBeyers_JOHS.pdf https://doi.org/10.1007/s10902-014-9532-5

Czapiński, J. (2009). Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich, CenEA Research Note Series, RN01pl/09. http://www.share50plus. pl/files/publikacje/cenea_rn01_09.pdf

deCharms, R. (1968). Personal causation. New York: Academic Press.

Deci, E., Vansteenkiste, M. (2004). Self-determination theory and basic need satisfaction: Understanding human development in positive psychology. Ricerche di Psicologia, (27).

Deci, E. L. i Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination theory in human behavior. New York: Plenum. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Desmet, P. M. A., Pohlmeyer, A. E. i Forlizzi, J. (2003). Special issue editorial: Design for subjective well-being. International Journal of Design, 7(3). http://www.ijdesign.org/index.php/IJDesign/article/view/1676/594

Feliksiak, M. (2017). Sens życia — wczoraj i dziś. Komunikat z Badań Nr 41/2017, CBOS, kwiecień 2017. https://www.cbos.pl/spiskom.pol/2017/k_041_17.pdf

Imbir, K. (2012). Odmienność emocji automatycznych i refleksyjnych: poszukiwanie zróżnicowania neurobiologicznego i psychologicznego. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Wydział Psychologii UW (dostępna na stronie: http://depotuw.ceon.pl/handle/item/67).

Jarymowicz, M. i Imbir, K. (2010). Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, 53(4). http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/4.53.2010_art.3.pdf

Jasielska, D. (2015). Co sprawia że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323517306

Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2013). Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia. Psychologia Społeczna, 83(26). http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2013_3/Jasielska_Jarymowicz_PS_3_2013.pdf

Kaczmarek, Ł. D. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Zysk i S-ka.

Kasser, T., Ryan, R. M., Couchman, C. E. i Sheldon, K. M. (2004). Materialistic values: Their causes and consequences. Psychology and Consumer Culture: The Struggle for a Good Life in a Materialistic World, 1(2). https://doi.org/10.1037/10658-000

Keeley, J. (2010). Consumerism, Activism, Intrinsic Motivation, and Balance: An Interview with Tim Kasser. Teaching of Psychology, 37. https://doi.org/10.1080/00986281003626698

Keyes, C. L. M. i Lopez S. J. (2005). Toward a science of mental health: Positive directions in diagnosis and interventions. W: C. R. Snyder i S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press.

Kotler, Ph. i Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: REBIS.

Lewinsohn, P. M. i Graf, M. (1973). Pleasant activities and depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41(2). http://dx.doi.org/10.1037/h0035142 https://doi.org/10.1037/h0035142

Luszniewicz, A. (1982). Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody. Warszawa: PWE.

Nieżurawski, L., Pawłowska, B. i Witkowska, J. (2010). Satysfakcja klienta. Strategia, pomiar, zarządzanie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika.

PAP. (2017). Rynek zdrowia. Badanie CBOS: najważniejsza dla Polaków jest rodzina i zdrowie, 17.04.2017. http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Badanie-CBOS-najwazniejsza-dla-Polakow-jest-rodzina-i-zdrowie,172065,10.html

Peterson, Ch., Seligman M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Washington, DC: American Psychological Association.

Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, (25). http://www.idealibrary.comon https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Ryff, C. D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4(4). http://www.jstor.org/stable/20182342. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772395

Schmitt, B. (2003). Customer Experience Management. A revolutionary approach to connecting with your customers. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sheldon, K. M. i Lubomirski, S. (2007). Trwały wzrost poziomu szczęścia: perspektywy, praktyki i zalecenia. W: P. A. Linley i S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: PWN.

Słaby, T. (1990). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, (6).

Stiglitz, J., Sen, A. i Fitoussi, J. P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Available. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

Stoma, M. (2012). Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin: Q&R Polska Sp. z o.o.

Stone, A. A. i Mackie, C. (red.). (2013). Subjective Well-Being: Measuring Happiness, Suffering, and Other Dimensions of Experience. Panel on Measuring Subjective Well-Being in a Policy-Relevant Framework. Washington: National Research Council, The National Academies Press. http://nap.edu/18548

Szychowska, M. (2015). Znaczenie samokontroli — umiejętność odroczenia gratyfikacji w wieku przedszkolnym a pomyślność w dorosłym życiu.http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=749

White, A. (2007). A global projection of subjective well-being: A challenge to positive psychology. Psychtalk, (56).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę