Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
Dr Piotr C. Sosnowski
ORCID: 0000-0002-3573-6718

Doctor of Management and Quality Sciences. Assistant Professor at the Department of Logistics, Faculty of Management, University of Lodz. His current research interests include closed loop supply chains, green supplier evaluation and green purchasing. Author of scientific publications on supply chain management, purchasing management, building relationships with suppliers and environmental management in the supply chain.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.4.2
JEL: D30

The aim of this article is to determine the role of access-based distribution in sharing economy in the context of supply chain management. The research method used in this paper is the review of the existing literature. The reviewed literature is related to the areas of access-based distribution, sharing economy and supply chain management. The main concept introduced in this paper is access-based distribution. The results concern the interplay between access-based distribution and sharing economy in the context of supply chain management. The main research limitation is the relatively scarce literature on the topic of access-based distribution in the context of supply chain management. The main research implication is to provide the basis for further research related to such concepts as sharing economy, closed-loop supply chains and smart product-service systems. The originality of this study lies in the lack of comprehensive elaborations on the topic of access-based distribution in the context of supply chain management.

Celem artykułu jest określenie roli dystrybucji opartej na dostępie w gospodarce współdzielenia w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest przegląd istniejącej literatury. Analizowana literatura dotyczy obszarów: dystrybucji opartej na dostępie, gospodarki współdzielenia oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Główną koncepcją wprowadzoną w niniejszym opracowaniu jest dystrybucja oparta na dostępie (access-based distribution). Wyniki badania dotyczą wzajemnego oddziaływania pomiędzy dystrybucją opartą na dostępie a gospodarką współdzielenia w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. Głównym ograniczeniem badawczym jest skąpa literatura na temat dystrybucji opartej na dostępie w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. Główną implikacją badawczą jest stworzenie podstaw do dalszych badań związanych z takimi koncepcjami jak gospodarka współdzielenia, łańcuchy dostaw obiegu zamkniętego oraz inteligentne systemy produktowo-usługowe (smart product-service systems). Oryginalność artykułu wynika z braku kompleksowych opracowań na temat dystrybucji opartej na dostępie w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw.

Keywords: access-based distribution; circular economy; collaborative economy; sharing economy; product-service systems)