Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The list of reviewers

The list of reviewers 2023

 

Prof. dr hab. Piotr Banaszyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr hab. inż. Sławomir Bartosiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna

Dr hab. Dariusz Bogusz, prof. LAW – Lotnicza Akademia Woskowa

Dr Łukasz Brzeziński – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Dr hab. Sławomir Byłeń – Woskowa Akademia Techniczna

Dr Mateusz Chołodecki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio – Politechnika Białostocka

Dr hab. Joanna Domagała, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ – Politechnika Śląska

Dr hab. Małgorzata K. Gąsowska – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski – Uniwersytet Morski w Gdynii

Dr hab. Sebastian Jarzębowski, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr inż. Ireneusz Kaczmar – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Dr inż. Ewa Sylwia Kamińska – Instytut Transportu Samochodowego

Dr inż. Edyta Kardas – Politechnika Częstochowska

Dr hab. Maciej Kaźmierczak, prof. ASzWoj  – Akademia Sztuki Wojennej

Dr inż. Karolina Kolińska – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Dr inż. Adam Koliński – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW – Politechnika Warszawska

Dr Jakub Marcinkowski – Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski – Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Marzena Maria Nowakowska, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska

Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz — Politechnika Częstochowska

Dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr inż. Paweł Ślaski – Wojskowa Akademia Techniczna

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego

Prof. dr hab. Andrzej Świderski – Instytut Transportu Samochodowego

Dr inż. Marcin Świtała – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Dr hab. Blanka Tundys, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Marcin Złoty – Uniwersytet Łódzki

Prof. George A. Zsidisin, PhD, CPSM –  University of Missouri, St. Louis