Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Adam Metelski
ORCID: 0000-0003-1016-7579
Dr Adam Metelski
Adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine (Bachelor of Arts) na kierunku psychologia i zachowania społeczne, studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.2
JEL: M30

Aktywność czołowych sportowców w mediach społecznościowych podczas globalnego zawieszenia rozgrywek sportowych — na przykładzie Instagrama

In March 2020, most sports competitions in the world were suspended due to the COVID-19 pandemic. Fan demand for information about top athletes could not be fully satisfied traditionally, that is why social media have grown in popularity. This article aims to identify the factors that affect the engagement of sports fans on social media and is based on the example of Instagram. The number of likes, comments as well as the number of likes and comments divided by the number of followers (appropriate engagement rates), were taken into account as engagement indicators. The results clearly show what types of posts generated the most engagement.

W marcu 2020 roku większość zawodów sportowych na świecie została zawieszona z powodu pandemii COVID-19. W tej sytuacji zapotrzebowanie kibiców na informacje o najlepszych sportowcach nie mogło być w pełni zaspokojone w sposób tradycyjny, czego wynikiem był wzrost popularności mediów społecznościowych. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zaangażowanie fanów sportu w mediach społecznościowych, bazując na przykładzie Instagrama. Jako wskaźniki uwzględniono liczbę polubień i komentarzy, a także liczbę polubieni i komentarzy podzieloną przez liczbę followersów (właściwe wskaźniki zaangażowania). Wyniki przeprowadzonego badania pokazują jakie typy postów generowały największe zaangażowanie.

Słowa kluczowe: Instagram; social media; communication; athletes; sport; engagement; likes; comments (Instagram; media społecznościowe; komunikowanie; sportowcy; sport; zaangażowanie; polubienia; komentarze)

Dr Adam Metelski
Adiunkt w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine (Bachelor of Arts) na kierunku psychologia i zachowania społeczne, studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku ekonomia oraz studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju kapitału ludzkiego oraz motywacji do pracy. W przeszłości zawodowy koszykarz, występował w USA, na Węgrzech oraz w najlepszej polskiej lidze.