Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Agata Tabor
ORCID: 0000-0002-0009-2190

Agata Tabor

Studentka studiów magisterskich na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa. Absolwentka studiów inżynierskich na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje tematykę mediów społecznościowych i ich wpływ społeczny, szeroko pojęty e-marketing, ekologię oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.4
JEL: M30, O31, Q55, Q56

Obecnie dążenie do praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju coraz częściej wyznacza kierunki działań instytucji rynkowych, a przede wszystkim wdrażanych przez nie innowacji. Organizacje te przykładają szczególną wagę nie tylko do optymalizacji procesów produkcji i dystrybucji, ale także do funkcjonalności i efektywności budynków, w których mieszczą się ich biura czy sklepy. Warto podkreślić, że budowle mogą realizować założenia potrójnego fundamentu — przyczyniając się do osiągania przez instytucje rynkowe celów o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Współczesna organizacja przy okazji budowy swojej fabryki czy biurowców powinna zwracać uwagę nie tylko na atrakcyjność wizualną budynku, ale także jego funkcjonalność, niskie koszty utrzymania, przydatność społeczną oraz minimalizację negatywnego wpływu  na środowisko naturalne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie na przykładzie budynku The Crystal oraz wskazanie korzyści rynkowych wynikających z zastosowania tego typu rozwiązań. Szczególną uwagę skupiono na profitach o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W ramach prowadzonej analizy posłużono się metodą studium przypadku, bazując na wykorzystaniu danych wtórnych. Na podstawie przeprowadzonych rozważań ustalono, że budynek The Crystal wyróżnia się nie tylko unikatowym wizualnie projektem, ale również jest on integralnym elementem swojego otoczenia. Może służyć jako inspiracja dla innych organizacji, które pragną praktycznie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo; potrójny fundament; zrównoważony rozwój; architektura ekologiczna; smart buildings