Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.4
JEL: M30, O31, Q55, Q56
Maria Bajak ORCID: bajakm@uek.krakow.pl , e-mail: 0000-0003-4769-7696
Kamil Pawłowski ORCID: 0000-0003-0483-921X , e-mail: camil1999|gmail.com| |camil1999|gmail.com
Agata Tabor ORCID: 0000-0002-0009-2190 , e-mail: agatatabor12|gmail.com| |agatatabor12|gmail.com

Rynkowe aspekty zrównoważonego budownictwa na przykładzie budynku The Crystal

Obecnie dążenie do praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju coraz częściej wyznacza kierunki działań instytucji rynkowych, a przede wszystkim wdrażanych przez nie innowacji. Organizacje te przykładają szczególną wagę nie tylko do optymalizacji procesów produkcji i dystrybucji, ale także do funkcjonalności i efektywności budynków, w których mieszczą się ich biura czy sklepy. Warto podkreślić, że budowle mogą realizować założenia potrójnego fundamentu — przyczyniając się do osiągania przez instytucje rynkowe celów o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Współczesna organizacja przy okazji budowy swojej fabryki czy biurowców powinna zwracać uwagę nie tylko na atrakcyjność wizualną budynku, ale także jego funkcjonalność, niskie koszty utrzymania, przydatność społeczną oraz minimalizację negatywnego wpływu  na środowisko naturalne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie na przykładzie budynku The Crystal oraz wskazanie korzyści rynkowych wynikających z zastosowania tego typu rozwiązań. Szczególną uwagę skupiono na profitach o charakterze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W ramach prowadzonej analizy posłużono się metodą studium przypadku, bazując na wykorzystaniu danych wtórnych. Na podstawie przeprowadzonych rozważań ustalono, że budynek The Crystal wyróżnia się nie tylko unikatowym wizualnie projektem, ale również jest on integralnym elementem swojego otoczenia. Może służyć jako inspiracja dla innych organizacji, które pragną praktycznie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo; potrójny fundament; zrównoważony rozwój; architektura ekologiczna; smart buildings

Bibliografia

Bibliografia/References

Agrawal, S. i Singh, R. (2019). Analyzing disposition decisions for sustainable reverse logistics: Triple Bottom Line approach. Resources, Conservation and Recycling, 150. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104448

Broman, G. I. i Robert, K-H. (2017). A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 17–31. https://doi. org/10.1016/j.jclepro.2015.10.121.

Bruns, A. (2011). Olympian Ideals. https://siteselection.com/theEnergyReport/2011/nov/sustainability.cfm (22.05.2021).

designbuild-network.com. The Crystal by Siemens, London. https://www.designbuild-network.com/projects/the-crystal-by-siemens-london/ (22.05.2021).

Diepenmaat, H., Kemp, R. i Velter, M. (2020). Why Sustainable Development Requires Societal Innovation and Cannot Be Achieved without This. Sustainability, 12(3). https://doi.org/10.3390/su12031270

Dittwald, A. (2007). Nadeszła epoka „kryształu” czyli rewitalizacja i rozbudowa Królewskiego Muzeum Ontario w Toronto. Muzealnictwo, (48).

Drucker P. (1973). Management. New York: Harper & Row.

Flejterski, S. (2009). Determinanty rozwoju wielkich miast na przykładzie Szczecina. Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 529(30).

ISG Ltd (2021). Case Study — The Crystal London. https://www.isgltd.com/en/who-we-are/sustainability/case-study/sustainability-the-crystal (12.07.2021).

Jasiński, A. (2011). Marketing innowacji na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 653(69), 93–108. https://doi.org/10.33141/po.2020.08.02

Jasiński, A. (2020). Gdzie innowacja spotyka się z marketingiem. Aspekty teoretyczne. Przegląd Organizacji, (8), 12–19.

Jia, M., Komeily, A., Wang, Y. i Srinivasan, R. S. (2019). Adopting Internet of Things for the development of smart buildings: A review of enabling technologies and applications. Automation in Construction, (101), 111–126. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.01.023

Kamiński, J. (2019). Zrównoważony marketing w zrównoważonym świecie — cz. 2. Marketing i Rynek, (3), 3–16. https://doi.org/1033226/1231-7853.2019.3.1

Kamionka, L. (2010). Standardy architektury zrównoważonej jako istotny czynnik miasta oszczędnego na przykładzie wybranych programów certyfikacyjnych. Czasopismo Techniczne. Architektura, 107(14), 27–38.

Kamionka, L. (2012). Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny. Kielce: Samodzielna Sekcja ,,Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej”.

Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i Ska.

Leonidas, A. (2017). Smart utopia VS smart reality: Learning by experience from 10 smart city cases. Cities, (63), 128–148. https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.10.005

london.gov.uk (2021). Smart London Plan. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf (26.05.2021).

Mazur-Wierzbicka, E. (2014). Ekoinnowacje — istotny element zrównoważonego budownictwa. Handel Wewnętrzny, (5), 138–148.

Nasereddin, M. i Price, A. (2021). Addressing the capital cost barrier to sustainable construction. Developments in the Built Environment, (7). https://doi.org/10.1016/j.dibe.2021.100049

Oke, A., Aghimien, D., Aigbavboa, C. i Musenga, Ch. (2019). Drivers of Sustainable Construction Practices in the Zambian Construction Industry. Energy Procedia, 158, 3246–3252. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.995

Omri, A. i Mabrouk, N. B. (2020). Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of the pack or falling behind? Environmental Impact Assessment Review, (83). https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106388

Pabian, A. (2013). Działalność promocyjna w koncepcji sustainability. Marketing i Rynek, (8), 12–17.

Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, (9), 271–286.

Szruba, M. (2021). Budownictwo wspiera ekologię. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2(95), 12–30.

The Crystal (2015). The Crystal: one of the most sustainable buildings in the world. https://www.thecrystal.org/wp-content/uploads/2015/04/The-Crystal-Sustainability-Features.pdf (28.05.2021).

The Crystal (2021). About The Crystal. https://www.thecrystal.org/about/ (28.05.2021).

Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów — konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6), 66–74.

Whole Building Design Guide Sustainable Committee (2014). https://www.wbdg.org/design-objectives/sustainable (12.07.2021).

Wilczak, A. (2019). Młodzi dorośli Polacy wobec redystrybucji dóbr używanych. Marketing i Rynek, (2), 16–30. https://doi.org/1033226/12317853.2019.2.2

WilkinsonEyre (2021). WilkinsonEyre Projects — The Crystal. https://www.wilkinsoneyre.com/projects/the-crystal (22.05.2021).

Yang, D., Vladimirova, D. i Evans, S. (2017). Creating and Capturing Value through Sustainability: the Sustainable Value Analysis Tool A new tool helps companies discover opportunities to create and capture value through sustainability. Research Technology Management, 60(3), 30–39. https://doi.org/10.1080/08956308.2017.1301001

Yu, L., Nazir, B. i Wang, Y. (2020): Intelligent power monitoring of building equipment based on Internet of Things technology. Computer Communications, 157, 76–84. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2020.04.016

Zasuwa, G. (2019). Value preferences and consumer sustainable choices. Marketing i Rynek, (1), 14–29. https://doi.org/1033226/1231-7853.2019.1.2

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę