Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Wałęga
ORCID: 0000-0002-6386-043
Agnieszka Wałęga – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Statystyki w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER). Jej zainteresowania naukowe związane są z analizą statystyczną budżetów gospodarstw
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.2
JEL: M30, C14, C20

Celem artykułu jest określenie czynników kształtujących ogólnie pojmowaną lojalność młodych konsumentów. W analizach posłużono się danymi pochodzącymi z badań własnych autorów przeprowadzonych na próbie 317 młodych osób w wieku 12–29 lat. Wyniki badań wskazują, że wiek nie różnicuje lojalności. Natomiast lojalność młodych konsumentów wzrasta, jeżeli firma angażuje się w dbałość o środowisko naturalne, korzystnie rozpatruje reklamacje, a także w sytuacji gdy znajomi mają pozytywne odczucia wobec danej firmy.

Słowa kluczowe: młody konsument; lojalność; dobra konsumpcyjne

Agnieszka Wałęga – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Statystyki w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER). Jej zainteresowania naukowe związane są z analizą statystyczną budżetów gospodarstw domowych, problematyką ubóstwa, aktywności ekonomicznej ludności oraz zadłużenia gospodarstw domowych. W dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym współautorstwo monografii i artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest autorką monografii „Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce: analiza statystyczna” (Wydawnictwo UEK 2015), a także współautorką publikacji dydaktycznych z zakresu statystyki pracy.