Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Wiśniewska
ORCID: 0000-0002-0137-8123

Agnieszka Wiśniewska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2018 r. adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 r. kierownik międzynarodowych studiów Master in Food Systems uruchomionych w ramach projektu H2020 (obecnie Horyzont Europa) i prowadzonych na Wydziale Zarządzania UW w ramach konsorcjum uniwersytetów z wybranych krajów UE oraz organizacji EIT Food. Od 2020 r. kierownik studiów Zarządzanie na Wydziale Zarządzania UW oraz przewodniczący komisji ds. jakości kształcenia i Assurance of Learning. Ekspert i recenzent w programach NAWA, CONEX-Plus. Trener biznesu. Prowadzone przez nią projekty badawcze i publikacje koncentrują się wokół problematyki postaw i zachowań konsumenckich, wartości konsumenckiej, zrównoważonego rozwoju oraz stymulowania zrównoważonej konsumpcji poprzez rozwiązania z zakresu inteligentnych opakowań (smart tags), certyfikatów i oznakowań bioproduktów.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.4
JEL: M31

Odpowiedzialna konsumpcja jest zagadnieniem złożonym ze względu na szeroki zakres problemów, do jakich się odnosi, a konsumenci czują się zdezorientowani w kwestii, jakie działania są w praktyce pożądane z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Dezorientacja ta jest pogłębiana przez zjawisko określane jako „zielone kłamstwo”. Celem opracowania jest określenie skuteczności zaufania wobec marek zrównoważonych jako predyktora intencji behawioralnych konsumentów w kontekście rynku spożywczego. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych CAWI przeprowadzonych wśród polskich konsumentów. W rezultacie przeprowadzonych analiz potwierdzono istotność i liniowość związku zaufania do marek zrównoważonych z intencjami konsumentów oraz znaczenie zaufania jako jednej ze zmiennych objaśniających lub jako zmiennej mediującej w modelach SEM.

Słowa kluczowe: zaufanie; marka zrównoważona; zrównoważony rozwój; greenwashing; intencje konsumentów