Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Agnieszka Żbikowska
Dr hab. Agnieszka Żbikowska
ORCID: 0000-0003-4216-1817

Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK

Pracuje w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami marketingu międzynarodowego i public relations. Szczególnie ciekawią ją uwarunkowania zachowań konsumentów na rynkach zagranicznych i rola kultury w kształtowaniu narzędzi marketingu przez przedsiębiorstwa międzynarodowe. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych. Pełni funkcję członka zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.8.2
JEL: D11, D12

Artykuł dotyczy problematyki badania zachowań konsumentów w kryzysie. Każdy kryzys, szczególnie o globalnym zasięgu, wywołuje szereg negatywnych i pozytywnych konsekwencji w makrootoczeniu, otoczeniu bliższym przedsiębiorstw oraz w zachowaniach gospodarstw domowych i indywidualnych klientów. Problematyka badań zachowań konsumentów w kryzysie jest ważna, gdyż świat jest zinternacjonalizowany, a liczne napięcia grożą kolejnymi kryzysami. W tekście skoncentrowano się na identyfikacji różnych problemów badań zachowań konsumentów w kryzysie: terminologicznych, metodycznych i empirycznych. W artykule rozważono kwestie terminologiczne: pojęcie kryzysu, wpływ kryzysu na zachowania konsumentów, płaszczyzny i komponenty badań zachowań konsumentów w kryzysie. W aspekcie metodycznym rozważono problematykę doboru ścieżek metodycznych, metod badań oraz integracji metodycznej. Zagadnienia empiryczne odniesiono do opisu bieżącej reakcji zachowań konsumentów na kryzys i przyszłych skutków. Zaprezentowano autorskie rekomendacje co do badań zachowań konsumentów w kryzysie.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów; badania zachowań konsumentów; kryzys