Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Aneta Ejsmont
ORCID: 0000-0002-7320-2274
Dr hab. Aneta Ejsmont Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor uczelni na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Specjalizuje się w badaniu powiązań kooperacyjnych występujących między przedsiębiorstwami, stanowiących główną determinantę dynamiki rozwojowej przedsiębiorstw sektora MŚP. Jest autorką ponad
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.2
JEL: F02, F15, F40, O12, P13

Siła powiązań kooperacyjnych w działalności przedsiębiorstw

Development of enterprises in the economic terms is understood as a survival process of many companies operating globally. As the research problem, this article considers development disproportions that arise in the activity of such enterprises. The aim is to prove that increased power of cooperative connections developed between economic entities of different size may contribute to expanding their activity on the global scale. This is done using an analytic and comparative method. The analysis of the material collected serves to establish facts and ideas as well as to reveal their sense in the context of the research problem.

 

Rozwój przedsiębiorstwa rozumiany jest w kategoriach ekonomicznych jako proces przetrwania na rynku wielu firm funkcjonujących w skali globalnej. Problemem badawczym artykułu są dysproporcje rozwojowe jakie pojawiają się w działalności takich przedsiębiorstw. Jego celem jest próba wykazania, że zwiększona siła powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości podmiotami gospodarczymi może się przyczyniać do poszerzenia zakresu prowadzonej przez nie działalności w skali globalnej. W artykule zastosowano metodę badawczą analityczno-porównawczą. Uwzględniając analizę zebranego materiału, służy ona zarówno ustaleniu faktów oraz idei, jak i odkrywaniu ich sensu w kontekście rozpatrywanego problemu badawczego.

Słowa kluczowe: development of enterprises; economic terms; globalisation; cooperative connections (: rozwój przedsiębiorstw; kategorie ekonomiczne; globalizacja; powiązania kooperacyjne)

Dr hab. Aneta Ejsmont

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor uczelni na Wydziale Humanistyczno- Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Specjalizuje się w badaniu powiązań kooperacyjnych występujących między przedsiębiorstwami, stanowiących główną determinantę dynamiki rozwojowej przedsiębiorstw sektora MŚP. Jest autorką ponad osiemdziesięciu zarówno krajowych, jak i zagranicznych publikacji z tego zakresu. Na co dzień ma również do czynienia z praktyką, jest członkiem Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.