Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.2
JEL: F02, F15, F40, O12, P13

Power of the cooperation connections in an activity of enterprises

Siła powiązań kooperacyjnych w działalności przedsiębiorstw

Development of enterprises in the economic terms is understood as a survival process of many companies operating globally. As the research problem, this article considers development disproportions that arise in the activity of such enterprises. The aim is to prove that increased power of cooperative connections developed between economic entities of different size may contribute to expanding their activity on the global scale. This is done using an analytic and comparative method. The analysis of the material collected serves to establish facts and ideas as well as to reveal their sense in the context of the research problem.

 

Rozwój przedsiębiorstwa rozumiany jest w kategoriach ekonomicznych jako proces przetrwania na rynku wielu firm funkcjonujących w skali globalnej. Problemem badawczym artykułu są dysproporcje rozwojowe jakie pojawiają się w działalności takich przedsiębiorstw. Jego celem jest próba wykazania, że zwiększona siła powiązań kooperacyjnych występujących między różnej wielkości podmiotami gospodarczymi może się przyczyniać do poszerzenia zakresu prowadzonej przez nie działalności w skali globalnej. W artykule zastosowano metodę badawczą analityczno-porównawczą. Uwzględniając analizę zebranego materiału, służy ona zarówno ustaleniu faktów oraz idei, jak i odkrywaniu ich sensu w kontekście rozpatrywanego problemu badawczego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: development of enterprises; economic terms; globalisation; cooperative connections (: rozwój przedsiębiorstw; kategorie ekonomiczne; globalizacja; powiązania kooperacyjne)

Bibliografia

Bibliografia/References

Agu, M., Isichei, E. E., & Olabosinde, T. M.(2018). Infrastructural Development and Growth of Micro, Small and Medium Scale Enterprises (MSME). Academic Journal of Economic Studies, 4(4), 71–77.

Gómez, D. J., García, G. A., & Curiel, A. (2019). Coopetencia, Interaction of Two Antagonist Relations. Dimensión Empresarial, 17, Issue 1, 130-137. https://doi.org/10.15665/dem.v17i1.1506

Heredia Pérez, J. A., Geldesb, C., Kuncc, M. H., & Flores, A. (2019). New Approach to the Innovation Process in Emerging Economies: The Manufacturing Sector Case in Chile and Peru. Technovation, 79, 35–55. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.02.012

DGA. (2019). http://www.dga.pl/strony/1/i/754.php (21.03.2019). https://www-1emis-1com-1000043k10136.han.pwsz.suwalki.pl/php/macro/cross-country-comparison (21.03.2019).

Piasecki, B. (Ed.). (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Warszawa–Łódź: PWN.

Skowrońska, A., & Zakrzewski, R. (Eds). (2020). Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przemysłu.

Szczepaniak, I. (2007). Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (10), 573–583.

Winiarski, M. (2007). Pojęcie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Gospodarka Mięsna, (5), 8–11.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę