Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Anna Rybak
ORCID: 0000-0003-3981-0273

dr Anna Rybak

Politechnika Częstochowska.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.4
JEL: D91, L29

Rozwój rynku e-commerce jest zdeterminowany przez rozwój technologii, jakości usług logistycznych oraz bezpieczeństwa transakcji. W artykule skupiono się na dostawie jako elemencie, który ma bezpośredni wpływ na jakość całego procesu i satysfakcję klienta. Dostawie przypisano cztery atrybuty: koszt, czas, miejsce oraz możliwość monitorowania procesu. Na podstawie ankiety dokonano oceny tych czynników. Czas dostawy był najistotniejszy dla uczucia satysfakcji z zakupów dla e-klienta. Postawiono następne pytanie, jaki czas oczekiwania na przysyłkę jest dla klientów satysfakcjonujący. Okazało się, że ok. 65% ankietowanych wybrało okres 7 dni, który okazał się dla nich zadowalający. Badania pozwoliły na ocenę, które atrybuty dostawy są ważne dla poczucia satysfakcji klientów. 

Słowa kluczowe: jakość dostawy; atrybuty dostawy; satysfakcja