Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Big data w marketingu — narzędzie doskonalenia relacji z klientami

Jednym z podstawowych aspektów zjawiska big data, czyli przetwarzania masowych danych, są możliwości zastosowań jego technik w zarządzaniu. Ich potencjał różni się wyraźnie w zależności od specyfiki organizacji i obszaru jej działalności. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki i kierunków zastosowań metod big data w zakresie marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia relacji z klientami. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę zjawiska big data w kontekście zarządzania, opisano ewolucję analityki biznesowej związaną z nowymi możliwościami przetwarzania masowych danych oraz wskazano przykładowe obszary zastosowań big data w zakresie doskonalenia relacji z klientami, które potwierdzają tezę o wysokiej przydatności tych metod w marketingu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: big data; marketing; zarządzanie relacjami z klientami; analityka biznesowa; business intelligence

Bibliografia

Bibliografia/References

Balboni, B. i Bortoluzzi, G. (2015). Business Model Adaptation and the Success of New Ventures. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(1). https://doi.org/10.7341/20151117

Bossidy, I. i Charan, R. (2008]). Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Warszawa: MT Biznes.

Brzóska, J. (2013). Zasoby informacji w innowacyjnych modelach biznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 1(104), 135–144.

Davenport, T. H. (2013). Analytics 3.0. Harvard Business Review, (9) (December).

Duan, L. i Xiong, Y. (2015). Big data analytics and business analytics. Journal of Management Analytics, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/23270012.2015.1020891

Gartner słownik (2021). www.gartner.com/en/information-technology/glossary.

Gunzel-Jensen, F. i Holm, A. (2015). Freemium Business Models as the Foundation for Growing an E-business Venture: A Multiple Case Study of Industry Leaders. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11(1). https://doi.org/10.7341/20151115

Jabłoński, M. i Jabłoński, A. (2013). Projektowanie sieciowych modeli biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, (12).

Kędziera, M. (2020). Zmiana modeli biznesowych pod wpływem nowych technologii w sektorze turystycznym. Studia Ekonomiczne, (391), 45–56.

Knop, L. i Brzóska, J. (2016). Rola innowacji w tworzeniu wartości przez modele biznesu. Politechnika Częstochowska. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, (99), 213–232.

Kraus, S., Roig-Tierno, N. i Bouncken, R. B. (2019). Digital innovation and venturing: An introduction into the digitalization of entrepreneurship. Review of Managerial Science, 13(3), 519–528. https://doi.org/10.1007/s11846-019-00333-8

Laney, D. [2001]. 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. META Group Research Note.

Nowak, H. i Łuczak, K. (2019). Modele biznesu a cykl życia startupów internetowych — studium przypadku. Przegląd Organizacji, (9), 39–46. https://doi.org/10.33141/po.2019.09.06

Olszak, C. (2013). Business intelligence for information society, Studia Ekonomiczne, (150), 11–23.

Olszak, C. (2018). ICT w rozwoju innowacyjnych strategii i modeli biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie, 99–111.

Radziszewski, P. (2016). Business Intelligence. Moda, wybawienie czy problem dla firm? Warszawa: Poltext.

Richardson, J., Sallam, R., Schlegel, K., Kronz, A. i Sun, J. (2020). Magic quadrant for analytics and business intelligence platforms. Gartner.

Rudny, W. (2015). Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej. Zarządzanie i Finanse, 13(3), 133–146.

Sierotowicz, T. (2013). Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego. Warszawa.

Sobińska, M. (2014). Innowacyjne modele biznesu dla IT — wyzwania i perspektywy rozwoju. Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 126–137.

Tho, M. N. i Tjoa, A. M. (2003). Zero-latency data warehousing for heterogeneous data sources and continuous data streams. Proceedings of 5th International Conference on Information and Web-based Applications Services.

Watson, H. J., Wixom, B. H., Hoffer, J. A., Anderson-Lehman, R. i Reynolds, A. M. (2006). Real-Time Business Intelligence: Best Practices at Continental Airlines. Information Systems Management, 42(6). https://doi.org/10.1201/1078.10580530/45769.23.1.20061201/91768.2

Werenowska, A. (2019). Social media marketing (SMM) jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstwa z grupami otoczenia. Turystyka i Rozwój Regionalny, (12), 95–102. https://doi.org/10.22630/TIRR.2019.12.22

Wieczorkowski, J., Chomiak-Orsa, I. i Pawełoszek, I. (2021). Big data w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Woźniakowski, M. (2015). Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (6). https://doi.org/10.33141/po.2015.06.03

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę