Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Daria Smarżewska
ORCID: 0000-0003-1527-324X
Mgr Daria Smarżewska Asystent w Katedrze Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczestniczka ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Politechnice Białostockiej.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.3
JEL: I110, M00

Problematyka artykułu dotyczy wybranych elementów rynku usług medycznych w Polsce. Celem głównym publikacji jest ukazanie aktualnej sytuacji na rynku usług medycznych w Polsce. W artykule przedstawiono dostępność personelu medycznego. Dokonano także analizy danych wtórnych dotyczących usług medycznych (perspektywa sektora prywatnego i publicznego). Publikację zakończono podsumowaniem oraz wnioskami.

Słowa kluczowe: rynek usług medycznych; system ochrony zdrowia; służba zdrowia

Mgr Daria Smarżewska

Asystent w Katedrze Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Uczestniczka ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Politechnice Białostockiej.