Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Dramane Samaké
ORCID: 0000-0002-0970-0324
Dr Dramane Samaké Zarejestrowany żywieniowiec w Wielkiej Brytanii (UKVRN RNutr). Członek British Association for Nutrition (AfN) — numer członkowski 11284. Prywatny konsultant ds. żywienia, międzynarodowy konsultant Projektu Tokten-Mali, sfinansowanego przez UE i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Autor ponad dwudziestu książek i artykułów naukowych.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.2
JEL: L1, M31, L81, O31

Współczesne formy promocji w handlu żywnością

The aim of this work was to characterize considerations and an attempt to evaluate the use of modern marketing tools, which are used in commercial enterprises on the market of food products, affecting the decision-making processes of their purchase and experience in the use of promotion as part of increasing trade competitiveness. Weaker traditional forms of promotion on buying behavior, increases the importance of new forms of consciousness to reach consumers in the form of custom promotional activities. They represent a form of marketing innovation and opportunity at the same time increase the competitiveness of the supply chains of food products. The paper presents an analysis of the existing solutions in the promotion of innovative food products based on non-standard forms of promotion in the process of selling this type of promotion analysis indicated the chance to use them to improve to compete, but also threats in the communication market.

 

Słabsze oddziaływanie tradycyjnych form promocji na zachowania zakupowe konsumentów wpływa na zwiększone znaczenie nowych form dotarcia do świadomości konsumentów w postaci niestandardowych działań promocyjnych. Stanowią one jedną z form innowacji marketingowych i jednocześnie szansę dla wzrostu konkurencyjności łańcuchów dostaw produktów żywnościowych. W artykule przedstawiono analizę istniejących rozwiązań innowacyjnych w promocji produktów żywnościowych w oparciu o niestandardowe formy promocji w procesach sprzedaży. Analiza tego typu promocji wskazała na możliwości ich wykorzystania dla poprawy konkurowania, ale jednocześnie także na zagrożenia w komunikacji rynkowej.

Słowa kluczowe: food trade; marketing; sales promotion (handel żywnością; marketing; promocja sprzedaży)

Dr Dramane Samaké

Zarejestrowany żywieniowiec w Wielkiej Brytanii (UKVRN RNutr). Członek British Association for Nutrition (AfN) — numer członkowski 11284. Prywatny konsultant ds. żywienia, międzynarodowy konsultant Projektu Tokten-Mali, sfinansowanego przez UE i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Autor ponad dwudziestu książek i artykułów naukowych.