Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Modern forms of promotion in food trade

Współczesne formy promocji w handlu żywnością

The aim of this work was to characterize considerations and an attempt to evaluate the use of modern marketing tools, which are used in commercial enterprises on the market of food products, affecting the decision-making processes of their purchase and experience in the use of promotion as part of increasing trade competitiveness. Weaker traditional forms of promotion on buying behavior, increases the importance of new forms of consciousness to reach consumers in the form of custom promotional activities. They represent a form of marketing innovation and opportunity at the same time increase the competitiveness of the supply chains of food products. The paper presents an analysis of the existing solutions in the promotion of innovative food products based on non-standard forms of promotion in the process of selling this type of promotion analysis indicated the chance to use them to improve to compete, but also threats in the communication market.

 

Słabsze oddziaływanie tradycyjnych form promocji na zachowania zakupowe konsumentów wpływa na zwiększone znaczenie nowych form dotarcia do świadomości konsumentów w postaci niestandardowych działań promocyjnych. Stanowią one jedną z form innowacji marketingowych i jednocześnie szansę dla wzrostu konkurencyjności łańcuchów dostaw produktów żywnościowych. W artykule przedstawiono analizę istniejących rozwiązań innowacyjnych w promocji produktów żywnościowych w oparciu o niestandardowe formy promocji w procesach sprzedaży. Analiza tego typu promocji wskazała na możliwości ich wykorzystania dla poprawy konkurowania, ale jednocześnie także na zagrożenia w komunikacji rynkowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: food trade; marketing; sales promotion (handel żywnością; marketing; promocja sprzedaży)

Bibliografia

References/Bibliografia

Acutt, M. (2020). The Marketing Mix: Marketing Mix Definition of the 4P's and 7P's. https://marketingmix.co.uk/ (19.02.2020).

Berkey, A. (2019). 6 Sales Promotion Tips for Marketing Success. Salesforce. https://www.salesforce.com/blog/2015/08/5-key-elementssuccessful-salespromotion.html (24.04.2020).

Bogdanienko, J., Haffer, M. & Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Toruń: Wyd. UMK.

Dołhasz, M. (2009). Reklama ambientowa — nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Ekonomiczne Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (42), 422–428.

Gębarowski, M. (2007). Nowoczesne formy promocji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Gołda, M. (2008). Marketing szeptany. http://www.ithink.pl/ artykuly/biznes/reklama-i-marketing/marketing-szeptany/

Górska, J. (2010). POS bez tajemnic. Forum Mleczarskie Handel. Fachowy Magazyn Handlowców Produkty Nabiałowe i Margaryna, (1).

Hargadon, A. & Sutton, R. I. (2000). Building an innovation factory. Harvard Business Review, (78).

Hatalska, N. (2002). Niestandardowe formy promocji. Marketing i Rynek, (11), 7–12.

Hatalska, N. (2006). Marketing szeptany. Mechanizmy działania niestandardowych form komunikacji marketingowej. In M. Kokocińska (Ed.), Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw. Aspekty globalne, regionalne, sektorowe (pp. 375–384). Poznań.

Hatalska, N. (2008). Wydobyć z outdooru to, co najlepsze. http://www.hatalska.com/moje-publikacje/artykuly/wydobyc-z-outdooru-to-co-najlepsze/

Hatalska, N. (2015). Jak zmienią się tradycyjne sklepy w przyszłości [wideo]. https://hatalska.com/2015/07/23/jak-zmienia-sie-tradycyjne-sklepyw-przyszlosci-wideo/ (22.11.2020).

Hildreth, P. & Kimble, Ch. (2004). Knowledge Networks: Innovation Through Communities of Practice. Idea Group Publishing, USA. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-200-8

Jeznach, M. (Ed.). (2007). Podstawy marketingu żywności. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Jeznach, M. & Jeżewska-Zychowicz, M. (2012). Segmentacja i typologia konsumentów na rynku żywności. In M. Jeżewska-Zychowicz, M. Jeznach & M. Kosicka-Gębska, Akceptacja nowych produktów żywnościowych i jej uwarunkowania (pp. 116–127). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Liberka, K. (2007). Ambientowy zawrót głowy. http://www.outdoor-media.pl/Artykuly/Wiecej/Artykul/20-Ambientowy_zawrot_glowy

Lotko, A. (2008). Efektywność marketingu szeptanego a modele komunikacji. In G. Rosa & A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka — trendy i kierunki rozwoju (pp. 89–95). Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Luxton, L. & Drummond, L. (2000). What is the thing called "Ambient Advertising"? http://smib.vuw.ac.nz:8081/ www/ANZMAC2000/CDsite/papers/l/Luxton1.PDF

Michalski, E. (2004). Marketing — podręcznik akademicki. Warszawa: Wyd. PWN.

Okpara, F. O. (2007). The value of creativity and Innovation in entrepreneurship. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 3(2), September.

Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.

Paluchowski, W. & Marciniak, M. (2005). Reklama ambientowa — laboratorium kreatywności. Marketing i Rynek, (8), 36–41.

Pałgan, R. (2012). Merchandising. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.

Penc, J. (1995). Strategie zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Pilarczyk, B. & Michalik, M. (2007). Komunikacja marketingowa (promocja). In B. Pilarczyk & H. Mruk (Ed.), Kompendium wiedzy o marketingu (pp. 214–218). Warszawa: PWN.

Radziszewska-Manikowska, M., Radzińska, J. & Walczak, A. (2012). Raport „Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie” Warszawa. http://www.krewcykrawcy.pl/Raport_Rynek_ambientu_w_Polsce_oceny_i_opinie.pdf

Portal spożywczy. (2018). Rośnie potencjał aplikacji zakupowych wśród osób korzystających z Internetu. MondayNews. https://www.portalspozywczy.pl/ handel/wiadomosci/rosnie-potencjal-aplikacji-zakupowych-wsrod-osob-korzystajacych-z-internetu,164069_1.html. (26.11.2020).

Schippers, M. C., West, M. A. & Dawson, J. F. (2015). Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. Journal of Management, 41(3), 769–788.https://doi.org/10.1177/0149206312441210

GUS. (2018). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Warszawa–Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.

Sztucki, T. (1998). Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.

Świątkowska, M. (2009). Niestandardowe reklamy na rynku żywności. Przemysł Spożywczy, (7), 33–36.

Świątkowska, M. (2010). Komunikacja rynkowa z wykorzystaniem niestandardowych form promocji (komunikacji marketingowej). In M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz & K. Krajewski (Ed.), Zarządzanie komunikacją rynkową przedsiębiorstw — organizacja, strategie, uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Świątkowska, M. (2012). Opinie polskich konsumentów na temat wybranych działań promocyjnych w świetle badań syndykatowych. Handel Wewnętrzny, (3), 170–179.

Świątkowska, M. & Nowak, K. (2011). Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku żywności. Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 660(72), 377–388.

Tul-Krzyszczuk, A. & Kosicka-Gębska, M. (2013). Innowacyjne aspekty handlu artykułami żywnościowymi. In U. Kłosiewicz-Górecka (Ed.), Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych (pp. 206–221). Warszawa: IBRKiK.

Tul-Krzyszczuk, A. & Krajewski, K. (2014). Innowacje w procesach dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, (6).

Tul-Krzyszczuk, A., Jeznach, M., Bobola, A. & Przybyła, A. (2016). Wybrane innowacyjne narzędzia marketingu w handlu detalicznym żywnością. Handel Wewnętrzny, (3), 353–362.

Tul-Krzyszczuk, A., Gębski, J., Jeznach, M. & Maciąg, A. (2020). The marketing communication innovations in relations with customers of catering enterprises — case of Poland. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (1), 185–194.

Ungerman, O., Dedkova, J. & Gurinova, K. (2018). The impact of marketing innovation on the competitiveness of enterprises in the context of Industry 4.0. Journal of Competitiveness, 10(2), 132–148. https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.09

Wiktor, J. W. (2006). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: PWN.

Williams, A. & Mullin, R. (2011). Field marketing. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę