Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Ewa Glińska
Dr hab. Ewa Glińska
ORCID: 0000-0002-2121-0125

Profesor Politechniki Białostockiej, pełni funkcję kierownika Katedry Marketingu i Turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autorka ponad 120 opracowań naukowych z zakresu marketingu i brandingu terytorialnego.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.4
JEL: M31, Z3

Rozwijająca się konkurencja na rynku agroturystycznym, będąca efektem wzrostu społecznego zainteresowania tą formą wypoczynku, wymaga poznania profilu nabywców usług oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Celem artykułu jest identyfikacja zmian, jakie zaszły w profilu agroturysty z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na kształtowanie się ruchu turystycznego w odniesieniu do tej formy wypoczynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki dwóch sondaży diagnostycznych przeprowadzonych wśród reprezentantów gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w 2020 i 2022 r. Rozważania przedstawione w artykule pozwoliły nie tylko ustalić przekształcenia w strukturze demograficzno-społecznej i psychograficznej agroturystów, ale także umożliwiły wskazanie nowych potencjalnie wzrostowych segmentów usługobiorców oferty agroturystycznej.

Słowa kluczowe: usługi agroturystyczne; profil agroturysty; pandemia COVID-19