Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.4
JEL: M31, Z3
Ewa Glińska ORCID: 0000-0002-2121-0125 , e-mail: e.glinska|pb.edu.pl| |e.glinska|pb.edu.pl
Marta Jarocka ORCID: 0000-0002-2610-8007 , e-mail: m.jarocka|pb.edu.pl| |m.jarocka|pb.edu.pl

Identyfikacja zmian w profilu agroturystów po pandemii COVID-19

Rozwijająca się konkurencja na rynku agroturystycznym, będąca efektem wzrostu społecznego zainteresowania tą formą wypoczynku, wymaga poznania profilu nabywców usług oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Celem artykułu jest identyfikacja zmian, jakie zaszły w profilu agroturysty z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na kształtowanie się ruchu turystycznego w odniesieniu do tej formy wypoczynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki dwóch sondaży diagnostycznych przeprowadzonych wśród reprezentantów gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w 2020 i 2022 r. Rozważania przedstawione w artykule pozwoliły nie tylko ustalić przekształcenia w strukturze demograficzno-społecznej i psychograficznej agroturystów, ale także umożliwiły wskazanie nowych potencjalnie wzrostowych segmentów usługobiorców oferty agroturystycznej.

Słowa kluczowe: usługi agroturystyczne; profil agroturysty; pandemia COVID-19

Bibliografia

Bibliografia/References

Altuntas, F., & Gok, M. S. (2021). The effect of COVID-19 pandemic on domestic tourism: A DEMATEL method analysis on quarantine decisions. International Journal of Hospitality Management, 92, 102719. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102719

Barbieri, C., & Mshenga, P. M. (2008). The role of the firm and owner characteristics on the performance of agritourism farms. Sociologia Ruralis, 48, 166–183. https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2008.00450.x

Drozd, K. (2021, 17 sierpnia). Dzięki pandemii rośnie popularność agroturystyki. https://www.wrp.pl/dzieki-pandemii-rosnie-popularnoscagroturystyki/ (pobrano 10.02.2023.

Gralak, K., & Kacprzak, M. (2018). Agroturystyka w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – stan, problemy i perspektywy. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(22), 187–195. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f44a44ff-559a-475e-94b2-bbdf93999fd6

Kacprzak, M., & Paszkowska, M. (2020). Wpływ globalnej pandemii COVID-19 na zainteresowanie ofertą gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(25), 123–137. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklightdd0eb175-ab6f-45ef-8a18-d08404033aaa

Kuźniar, W. (2013). Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania, (16). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Li, J., Nguyen, T., & Coca-Stefaniak, J. A. (2021). Coronavirus impacts on post-pandemic planned travel behaviours. Annals of Tourism Research, 86, 102964. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102964

Loureiro, S. (2014). The role of the rural tourism experience economy in place attachment and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 40, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2014.02.010

Mahmoodi, M., Roman, M., & Prus, P. (2022). Features and Challenges of Agritourism: Evidence from Iran and Poland. Sustainability, 14(8), 4555. https://doi.org/10.3390/su14084555

Petrović, M. D., Vujko, A., Gajić, T., Vuković, D. B., Radovanović, M., Jovanović, J. M., & Vuković, N. (2018). Tourism as an approach to sustainable rural development in post-socialist countries: A comparative study of Serbia and Slovenia. Sustainability, 10(1), 54. https://doi.org/10.3390/su10010054

Pham, T. D., Dwyer, L., & Su, T. (2021). COVID-19 impacts of inbound tourism on Australian economy. Annals of Tourism Research, 88, 103179. https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103179

Roman, M., & Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wydawnictwo SGGW.

Sgroi, F., Donia, E., & Mineo, A. M. (2018). Agritourism and local development: A methodology for assessing the role of public contributions in the creation of competitive advantage. Land Use Policy, 77(C), 676–682. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.021

Sikorska-Wolak, I., & Zawadka, J. (2012). Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena. Ekonomiczne Problemy Usług, 89, 288–304. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-tn89/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n89-s288-304/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n89-s288-304.pdf

Škare M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M. (2021). Impact of COVID-19 on the travel and tourism industry. Technological Forecasting and Social Change, 163, 120469. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469

Strategia UE na rzecz zrównoważonej turystyki. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki (2020/2038(INI)).

Tracz, M., Bajgier-Kowalska, M., & Uliszak, R. (2018). Rozwój agroturystyki w południowo-wschodniej Polsce – ujęcie modelowe. Przedsiębiorczość – Edukacja, 14, 329–344. https://doi.org/10.24917/20833296.14.24

Uglis, J., Jęczmyk, A., Zawadka, J., Wojcieszak-Zbierska, M. M., & Pszczoła, M. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on tourist plans: A case study from Poland. Current Issues in Tourism, 25(3), 405–420. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1960803

Uglis, J., & Krysińska, B. (2012). Próba zdefiniowania profilu agroturysty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług (84), 155–166. https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ekonomiczne_Problemy_Uslug/Ekonomiczne_Problemy_Uslugr2012-t-n84/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n84-s155-166/Ekonomiczne_Problemy_Uslug-r2012-t-n84-s155-166.pdf

Ugur, N. G., & Akbiyik, A. (2021). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives, 36, 100744. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100744

Vaishar, A., & Štastná, M. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on rural tourism in Czechia. Preliminary considerations. Current Issues in Tourism, 25(2), 187–191. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1839027

Wojciechowska-Solis, J., Śmiglak-Krajewska, M., & Kalinowski, S. (2022). Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej – w badaniu opinii i wyborów turystów. Wieś i Rolnictwo, (2/195), 101–134. https://doi.org/10.53098/wir022022/05

Wojcieszak-Zbierska, M. M., Jęczmyk, A., Zawadka, J., & Uglis. J. (2020). Agritourism in the era of the coronavirus (COVID-19): A rapid assessment from Poland. Agriculture, 10(9), 397. https://doi.org/10.3390/agriculture10090397

Yu, L., Zhao, P., Tang, J., & Pang, L. (2023). Changes in tourist mobility after COVID-19 outbreaks. Annals of Tourism Research, 98, 103522. https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103522

Zawadka, J., & Pietrzak-Zawadka, J. (2016). Zachowania i oczekiwania turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych funkcjonujących na obszarach przyrodniczo cennych. Ekonomia i Środowisko, (1/56), 117–128.

Ziółkowski, R. (2020). Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim 2020. https://podlaskie.it/wpcontent/uploads/2021/09/Stan_i_perspektywy_rozwoju_agroturystyki_w_wojewodztwie_podlaskim_2020.pdf

Ziółkowski, R., Glińska, M., Jarocka, M., Tomkiel, A & Głowacka, K. (2022). Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwiepodlaskim 2022. https://podlaskie.it/wp-content/uploads/2022/11/Raport_PROT_AGRO_2022_10_31.pdf

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Wersja elektroniczna
18.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę