Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ewa Potmalnik

Ewa Potmalnik

Studentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Obszar jej zainteresowań badawczych dotyczy kwestii kulturowych i marketingowych. Brała udział w wielu szkoleniach z zakresu generowania idei biznesowych. Uczestniczyła również w krajowych i międzynarodowych konferencjach dla młodych naukowców.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.9.2
JEL: D91

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego dostęp do informacji jest większy i jednocześnie inne niż ogólnie przyjęte aspekty determinują decyzje konsumentów. Brane pod uwagę są nie tylko podstawowe czynniki, takie jak cena, marka sklepu czy dostępność produktów. Na decyzje zakupowe wpływa coraz częściej aspekt ekologiczny, związany z etyczną produkcją, wykonanie produktu z trwałych materiałów, presja towarzysząca jednorazowej okazji zakupowej bądź wpływ osób z mediów społecznościowych. Dlatego celem niniejszego artykułu jest identyfikacja determinant decyzji zakupowych przedstawicieli pokolenia Z w odniesieniu do branży modowej. W procesie badawczym zastosowano metodę ilościową. Przeprowadzono badania ankietowe techniką CAWI. Kwestionariusz wypełniło 508 respondentów z pokolenia Z (osób urodzonych po 1995 roku) oraz 95 przedstawicieli innych pokoleń. Zabieg ten miał na celu określenie relacji pomiędzy wiekiem konsumentów a determinantami decyzji zakupowych. Podczas analizy użyto tabel wielodzielcznych. W celu wskazania różnic między grupami wiekowymi posłużono się nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya.

Słowa kluczowe: Pokolenie Z; determinanty decyzji zakupowych; branża modowa