Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Ewelina Nycz
ORCID: 0000-0002-4363-9205
Mgr Ewelina Nycz, MBA Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School — London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.4
JEL: G00, G30, C38, R58

Klastry pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarczym i stanowią szansę zarówno dla wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości, jak i gospodarki całego kraju. Celem artykułu jest ocena obecnego stanu klastrów w Polsce. Za punkt odniesienia posłużył przykład klastra spożywczego działającego w województwie podkarpackim — Klastra „Podkarpackie Smaki”. Wnioskowanie poparto wynikami badań własnych. Zastosowano metodę badań jakościowych, a jako wiodącą wybrano technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Za narzędzie badawcze przyjęto scenariusz wywiadu. Jak wynika z przeprowadzonego badania, klaster mimo wielu działań i stworzonego łańcucha wartości boryka się z zarządzaniem, finansowaniem swoich działań i ich profesjonalizacją, a także szansami i zagrożeniami, które są obserwowane w sektorze rolno-spożywczym.

Słowa kluczowe: klaster; przedsiębiorczość; ekonomia; finanse; rozwój regionalny

Mgr Ewelina Nycz, MBA

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School — London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość. Zajmuje się badaniami w zakresie m.in. komunikacji i wizerunku produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Zawodowo związana z Politechniką Rzeszowską. Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych specjalizujących się w zakresie produktu regionalnego, ekologicznego i turystycznego.