Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Jacek Kamiński
Dr Jacek Kamiński
ORCID: 0000-0001-7376-8190
Jacek Kamiński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (PhD), absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauka o polityce (mgr) oraz studiów doktorskich z zakresu zarządzania w Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) w Bergen w Norwegii, gdzie uzyskał tytuł Master of Science in Business Administration (odpowiednik All But Dissertation in Administration (ABD)
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.4.1
JEL: M31

Artykuł ma na celu określenie definicji makromarketingu oraz zidentyfikowanie podstawowych obszarów zainteresowania makromarketingu. Przeprowadzony przegląd definicji makromarketingu pozwolił na przyjęcie definicji makromarketingu, która została zaproponowana przez Shelby D. Hunta i jest powszechnie akceptowana przez środowisko zajmujące się tą problematyką. Według Hunta „makromarketing odnosi się do badania: systemów marketingowych, oddziaływania i konsekwencji oddziaływania systemów marketingowych na społeczeństwo oraz społeczeństwa na systemy marketingowe”. Zdefiniowanie pojęcia makromarketingu jest punktem wyjścia do opisania sześciu obszarów badawczych makromarketingu. Należą do nich badania dotyczące: historii marketingu, konkurencji i rynku, polityki globalnej i środowiska, etyki marketingu i sprawiedliwości dystrybucyjnej, marketingu i rozwoju oraz jakości życia.

Słowa kluczowe: marketing; makromarketing; konkurencja; etyka; społeczeństwo

Jacek Kamiński jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (PhD), absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauka o polityce (mgr) oraz studiów doktorskich z zakresu zarządzania w Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) w Bergen w Norwegii, gdzie uzyskał tytuł Master of Science in Business Administration (odpowiednik All But Dissertation in Administration (ABD) z USA). W pracy zawodowej stale związany jest z uczelniami o charakterze ekonomicznym, specjalizując się w problematyce społecznych aspektów zarządzania i marketingu. Jest trenerem biznesu oraz doradcą przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Zatrudniony jest na stanowisku docenta na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. Uczestniczył w licznych projektach badawczych, w tym Unii Europejskiej. Jest autorem ponad stu dwudziestu publikacji naukowych poświęconych podejmowanej przez siebie problematyce, zamieszczonych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, autorem książek: “Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów” (Poltext 2003) i “Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw” (Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2006) oraz serii kilkudziesięciu artykułów w miesięczniku Marketing i Rynek (należy do grona recenzentów tego czasopisma). Jego aktualne zainteresowania koncentrują się wokół historii myśli marketingowej, teorii marketingu oraz makromarketingu.