Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Jacek Wolak
ORCID: 0000-0002-4261-847X

dr Jacek Wolak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.12
JEL: M15, D83

Celem opracowania jest wskazanie podstawowych barier i korzyści płynących z zarządzania wiedzą w podgrupie projektów wytwarzania oprogramowania. W pierwszej części artykułu omówiona specyfikę projektów wytwarzania oprogramowania. Następnie został przedstawiony proces badań empirycznych oraz prezentacja uzyskanych wyników. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią podstawy do kontynuacji badań nad podjętą problematyką badawczą.

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą; projekty wytwarzania oprogramowania