Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jolanta Staszewska
ORCID: 0000-0001-914-212

Profesor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, ekonomista, specjalista z zarządzania przedsiębiorstwem, nauczyciel akademicki, praktyk i konsultant rynkowy.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.2
JEL: M40, M30, M15

Niniejszy artykuł odnosi się do problematyki komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Autorka wskazuje istotność tej problematyki w sektorze MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa małe, mikro i średnie stosują, zdaniem autorki, komunikację wizualną w sposób przypadkowy, bez systemowego i zintegrowanego podejścia, a narzędzia komunikacyjne są dobierane chaotycznie. W części teoretycznej wskazuje się wybrane aspekty komunikacji wizualnej, głównie poprzez pryzmat marketingowy i sztuki graficznej. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań dotyczących celowości komunikacji wizualnej i skuteczności stosowanych narzędzi. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wybranych aspektów komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwach MŚP. Autorka stawia tezę, że komunikacja wizualna w sektorze MŚP jest niewystarczająco doceniana, słabo jest oceniana jej skuteczność i w porównaniu z okresem wcześniejszym sytuacja ta nie uległa zmianie. Weryfikacji tej tezy dokonano na podstawie wyników szerokich badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę. W niniejszym artykule przedstawiono fragmenty wyników badań porównawczych z roku 2016 i 2022, wykorzystujących ankietowanie. Analiza zagadnienia będzie kontynuowana w kolejnych artykułach.

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa; marketing; MŚP; komunikacja wizualna