Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Kamil Talik
ORCID: 0000-0003-0356-148X

Kamil Talik

Współpracownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pasją, która rozwinęła w największym stopniu jego życie osobiste i zawodowe, jest taniec towarzyski. Jego zainteresowania oraz praca trenerska wiążą się z nieustannym kontaktem z ludźmi, co wykształciło w nim chęć dokładnej i praktycznej analizy zachowań klientów wynikających z ich potrzeb oraz oczekiwań. Ponadto interesuje się on badaniem przedsiębiorstw, ich potencjału oraz możliwości rozwoju, niejednokrotnie wykorzystując tę wiedzę w celu osiągnięcia korzyści na rynku papierów wartościowych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.2
JEL: D12, D91, L83, M31

Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest identyfikacja najważniejszych czynników warunkujących jakość usług oferowanych przez szkoły tańca. Do realizacji postawionego celu została wykorzystana metoda SERVQUAL, pozwalająca określić najbardziej pożądane przez kursantów cechy szkół tańca zestawione w kategoriach: „konkrety”, „rzetelność”, „chęć współpracy”, „pewność”, „empatia”. Cechy te tworzą pięć wymiarów jakości usługi i decydują o przyjęciu oferty przedsiębiorstwa przez klienta. Stanowią także fundament procesu budowania satysfakcji klientów każdego przedsiębiorstwa usługowego. Wyniki badań uzyskanych na ogólnopolskiej próbie 265 uczestników szkół tańca wskazują, że spośród badanych wymiarów największe znaczenie dla ankietowanych mają „pewność” oraz „rzetelność”, zaś najmniejsze — „empatia”. Zaprezentowane wyniki, mimo ograniczeń wynikających z braku pełnej reprezentatywności pobranej próby i zastosowanej techniki pomiaru (ankieta online), zdaniem autorów mogą stanowić wsparcie i źródło informacji dla menedżerów szkół tańca oraz być przyczynkiem do kontynuacji badań w podjętym obszarze.

Słowa kluczowe: jakość usług; zachowania konsumentów; szkoła tańca; marketing; SERVQUAL; rynek usług zagospodarowujących czas wolny