Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska
ORCID: 0000-0003-3701-8899
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej badania dotyczą w głównej mierze kwestii związanych z komunikacją marketingową, mediami społecznościowymi oraz psychologią zachowań konsumenta. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa, asystent w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.3.3
JEL: M14, M15, O35

Kluczowym celem artykułu jest identyfikacja roli beaconów w komunikacji z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. Na potrzeby podjętych badań przyjęto tezę, że beacony wspierają proces komunikacji rynkowej równych szans z niepełnosprawnym odbiorcą kultury. W celu weryfikacji przyjętej tezy zrealizowano wywiady pogłębione w wybranych instytucjach korzystających z beaconów. Uczestnicy przeprowadzonych wywiadów reprezentują środowisko instytucji kultury lub podejmują wybrane inicjatywy o charakterze kulturalnym. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Szlak Gwarków), Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach oraz TAURON Arena w Krakowie. Wywiady zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2020 roku. W trakcie badań starano się także ustalić, w jakim stopniu wykorzystywane są funkcje beaconów w działaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty uczestniczące w wywiadach. Stwierdzono, że instytucje stosujące beacony w procesie komunikacji rynkowej z niepełnosprawnymi odbiorcami kultury wykorzystują je najczęściej do wyrównywania szans przedstawicieli pojedynczych grup, z konkretnymi ograniczeniami fizycznymi.

Słowa kluczowe: beacony; komunikacja marketingowa; niepełnosprawny odbiorca kultury; uczestnictwo w kulturze

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej badania dotyczą w głównej mierze kwestii związanych z komunikacją marketingową, mediami społecznościowymi oraz psychologią zachowań konsumenta. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Marketing i komunikacja rynkowa, asystent w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Realizowane przez nią badania są skupione wokół wątków wykorzystania nowych technologii w komunikacji marketingowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.