Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Krystian Kadlewicz
ORCID: 0000-0002-5290-4082
Długoletni pracownik GIG, od 1989 roku, kierownik Laboratorium Ochrony Powietrza Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, specjalista w zakresie modelowania wpływu emisji zanieczyszczeń na jakość powietrza, pomiarów emisji i badań imisji zanieczyszczeń w powietrzu, absolwent Politechniki Śląskiej, w 1997 r. ukończył studia podyplomowe Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych w AGH w Krakowie. Ekspert
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.5
JEL: Q56, F18, F64, O13

Rośnie znaczenie śladu węglowego w zarządzaniu środowiskowym (Kulczycka & Wernicka, 2014) w przedsiębiorstwach, strategiach marketingowych oraz raportach społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszym artykule przybliżono tę tematykę poprzez studium przypadku. W opracowaniu dokonano oceny śladu węglowego instytutu naukowego na przykładzie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Celem opracowania była analiza możliwości wykorzystania danych gromadzonych w wyniku procedur obecnie stosowanych w Instytucie w ramach systemu zarządzania jakością środowiska do wyznaczenia śladu węglowego, a także identyfikacja kluczowych przyczyn wpływu na klimat oraz możliwości redukcji tego wpływu. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie metodyki GHG Protocol, a także omówiono kluczowe zagadnienia teoretyczne i wymagania. Wyznaczono ślad węglowy GIG w zakresie 1+2+3 w roku 2020. Stwierdzono, że GIG przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych głównie poprzez zakup energii elektrycznej oraz ciepła, wytwarzanie ciepła w kotłach gazowych, dojazdy pracownicze oraz wytwarzanie odpadów komunalnych. Zaproponowano potencjalne działania obniżające wpływ Instytutu na klimat. Dzięki dokładnemu omówieniu studium przypadku przedsiębiorcy mogą ocenić możliwość stosowania narzędzia oceny śladu węglowego w ich organizacji oraz częściowo wdrożyć tę metodykę w swoich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; sprawozdawczość środowiskowa; studium przypadku; raport emisji gazów cieplarnianych; protokół GHG

Długoletni pracownik GIG, od 1989 roku, kierownik Laboratorium Ochrony Powietrza Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, specjalista w zakresie modelowania wpływu emisji zanieczyszczeń na jakość powietrza, pomiarów emisji i badań imisji zanieczyszczeń w powietrzu, absolwent Politechniki Śląskiej, w 1997 r. ukończył studia podyplomowe Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych w AGH w Krakowie. Ekspert Czystszej Produkcji, audytor energetyczny KAPE S.A. Warszawa. Posiada również duże doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, weryfikacji audytów energetycznych, OZE i technologii poprawy jakości węgla kamiennego. Autor i współautor dużej ilości prac badawczych i badawczo-usługowych.