Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Leszek Panasiewicz
ORCID: 0000-0001-5836-6783

dr Leszek Panasiewicz

Politechnika Lubelska.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.2
JEL: L26, O31

Zdolności dynamiczne organizacji to zdolności do integrowania, budowania i rekonfigurowania jej wewnętrznych i zewnętrznych kompetencji. Celem artykułu jest ocena tych zdolności jako procesów organizacyjnego uczenia się oraz – przede wszystkim – procesów wiedzy, bowiem doskonalenie tych ostatnich definiuje szczególnie obiecujący obszar rozwoju zdolności dynamicznych. Dzięki autorskiej analizie artykuł wskazuje zarówno główne procesy wiedzy konstytuujące zdolności dynamiczne, jak i możliwości ich doskonalenia. 

Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne; innowacyjność; zarządzanie wiedzą